Naga MarketsEurodolar na nowych rocznych maksimach

Od kilku miesięcy na rynku eurodolara utrzymuje się silny trend wzrostowy. Powodów takiej sytuacji należy szukać w raportach makroekonomicznych napływających ze strefy euro. Optymizmem napawa ciągły spadek stopy bezrobocia, wzrost inflacji oraz coraz wyższe odczyty indeksów PMI, co sugeruje nadejście lepszego okresu dla europejskich gospodarek. W konsekwencji pojawiły się jastrzębie głosy ze strony Europejskiego banku Centralnego, który spodziewa się przeglądu polityki pieniężnej na jesieni tego roku. Inwestorzy spekulują, że może nastąpić redukcja programu QE. Tym samym, notowania euro szybują na nowe maksima. Wydaje się, że potencjał wzrostu nie został jeszcze wyczerpany, dlatego oczekuje się kontynuacji tendencji wzrostowej na wykresie EUR/USD w rejon 1,28, który odpowiada 61,8% zniesienia Fibo fali bessy z 2014 roku.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

DAX w korekcie spadkowej

Na niemieckim rynku akcji obserwujemy kształtowanie się korekty spadkowej, która jest wynikiem realizacji zysków przez inwestorów. Z fundamentalnego punktu widzenia sytuacja pozostaje bez zmian. Inwestowanie na giełdzie we Frankfurcie nadal jest atrakcyjnym przedsięwzięciem, ale w wydaje się, że obecnie preferowane są rynki z większą ekspozycją na ryzyko, zaliczane do emerging markets. Tym samym, relatywna słabość niemieckiego rynku może utrzymać się w najbliższym czasie, choć z technicznego punktu widzenia kurs DAXa dotarł do ważnego wsparcia w rejonie 12 050 pkt. (dolne ograniczenie luki z 24 kwietnia) co sugerowałoby pojawienie się odreagowania. Niemniej zanim DAX powróci do trendu wzrostowego musie wyjść powyżej 12 350 pkt. Wtedy pojawi się techniczny sygnał kupuj wskazujący na pojawienie się dłuższego impulsu wzrostowego do 12 600 pkt.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here