Naga MarketsWiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical
Wiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical

Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Tajlandii, który ma wydajność około 110 mln sztuk rękawic miesięcznie.


Obecnie trwa proces rozbudowy fabryki, a wartość całej inwestycji szacowana jest na około 119 mln zł. Grupa sprzedaje swoje produkty i towary w ponad 50 krajach. W ofercie spółki oprócz jednorazowych rękawic medycznych, lateksowych, syntetycznych czy chirurgicznych, znajdziemy też m.in. opatrunki medyczne, odzież medyczną oraz obłożenie pola operacyjnego.

Te artykuły również Cię zainteresują
Mercator na przestrzeni ostatnich lat poprawia zarówno przychody, jak i zyski. W roku 2015 spółka wypracowała na poziomie skonsolidowanym 227 mln zł przychodów, 23 mln zł wyniku EBITDA i 10 mln zł zysku netto. Liczne przewagi konkurencyjne i skuteczną strategię potwierdza wysoka dynamika długookresowego wzrostu skali działalności biznesowej i realizowanych wyników finansowych. Średnioroczny wzrost przychodów Grupy Mercator Medical w latach 2010-2015 to 21%, wyniku EBITDA – 32%, a zysku netto – 120%. Biorąc pod uwagę pierwsze 9 miesięcy 2016 roku przychody wyniosły 197,1 mln zł wobec 165,3 mln zł w I-III kw. 2015 roku. Wzrósł też zysk operacyjny do 14,2 mln zł z 12,5 mln zł i zysk netto do 12,3 mln zł z 8,2 mln zł rok wcześniej.

mercatorNajważniejszym obecnie projektem rozwojowym dla spółki jest znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki w Tajlandii. Po jej rozbudowie Mercator będzie w stanie produkować 3 mld sztuk rękawic rocznie wobec 1,2 mld sztuk obecnie. Przełoży się to na niemal 150% wzrost możliwości produkcyjnych. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt rozbudowy fabryki wzrósł o 12 mln zł z początkowo zakładanych 107 mln zł. Wpływ na to miały dwa podstawowe czynniki – pierwszym z nich było rozszerzenie projektu o budowę hosteli dla robotników w lepszym standardzie, a drugim wzrost kursu dolara amerykańskiego wobec pierwotnych założeń.

W kolejnych okresach sprawozdawczych należy liczyć się ze wzrostem poziomu kapitału dłużnego, co związane będzie z uruchomieniem kredytów przeznaczonych na rozbudowę fabryki w Tajlandii. Po jej uruchomieniu w 2018 roku wskaźniki te powinny – zgodnie z założeniami zarządu spółki – dynamicznie maleć w ślad za skokowo rosnącymi wynikami segmentu produkcyjnego (wzrost mocy produkcyjnych o 150%).

W jakim tempie rozwija się rynek rękawic medycznych na świecie i jaką ma obecnie wartość? Jaka jest dokładna sytuacja majątkowo-finansowa Grupy? Jak kształtują się wskaźniki finansowe i rynkowe Mercator Medical? Gdzie spółka zamierza ulokować swoje

produkty po dużym wzroście mocy produkcyjnych? Jakie inne inwestycje przeprowadziła spółka w ostatnich kwartałach? Na te i wiele innych pytań próbuje znaleźć odpowiedź raport analityczny SII dostępny w pełnej wersji na stronie www.sii.org.pl.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów IndywidualnychConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here