Naga MarketsrafakoRafako odnotowało 175,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 185,08 mln zł wobec 8,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,47 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 326,2 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 174,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 519,17 mln zł w porównaniu z 624,13 mln zł rok wcześniej.

Na wynik finansowy grupy za I półrocze 2019 roku duży wpływ miała aktualizacja kosztów związanych z realizacją znaczących kontraktów grupy. Na wyniki miał wpływ również wzrost cen usług i materiałów niezbędnych do realizacji umów. Te zdarzenia, niezależne od prowadzonej przez Grupę Rafako działalności, znalazły odbicie w sprawozdaniu finansowym i stracie netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 174,6 mln zł, poinformowano.

“Największy, bo ponad 80-procentowy udział w przychodach grupy kapitałowej Rafako w omawianym okresie stanowiły jednostkowe przychody odnotowane przez spółkę Rafako. Ponad 15% sprzedaży wypracowane zostało przez spółkę celową SPV Jaworzno odpowiedzialną za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień grupy, jakim jest budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. Za około 5% sprzedaży w I półroczu 2019 roku odpowiadały pozostałe spółki z grupy, w tym przede wszystkim Rafako Engineering” – czytamy w komunikacie

Jednostkowo Rafako odnotowało 34-procentowy wzrost sprzedaży, który jest związany ze stopniem zaawansowania prac na kontraktach dotyczących: budowy bloku elektrociepłowni w Wilnie, budowy gazociągu DN700 Goleniów – Płoty oraz budowy dwóch bloków parowych opalanych węglem na wyspie Lombok, podano także.

“W I półroczu 2019 roku Grupa Rafako odnotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości ponad 137 mln zł. Największy wpływ na skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży miały zmiany szacunków wartości znaczących kontraktów dotyczących:

1. budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno – wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w I poł. 2019 w wysokości 65,9 mln zł;

2. budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice – wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w I poł. 2019 w wysokości 52,9 mln zł;

3. budowy bloku kogeneracyjnego w Wilnie – wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w I poł. 2019 w wysokości 35,6 mln zł” – czytamy dalej.

Dodatkowe koszty związane z realizacją wyżej wskazanych kontraktów, wynikają z czynników historycznych, niezależnych od spółki – niedoszacowania kontraktów całej branży budowlanej oraz z powodu niespodziewanego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i kosztów wykonawstwa. Spółka dokonała przeszacowania wartości tych umów i rozpoczęła proces negocjacji z zamawiającymi o wypłatę dodatkowych środków, negocjacje są w toku, zapewniono.

“Liczymy na osiągnięcie porozumień z zamawiającymi, bo w interesie obu stron jest sprawne dokończenie procesów inwestycyjnych, kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego” – powiedziała pełniąca funkcję prezesa Rafako Helena Fic, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 116,73 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny i wybierz spośród 400 różnych certyfikatów. Dowiedz się więcej na temat certyfikatów dzięki Akademii ING.

Sytuacja na wykresie:

Spółka rozpoczęła sesję luką spadkową i obecnie traci około 4%. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż cena akcji spada od dłuższego czasu. Ostatnie korekty miały zbliżony i niewielki zasięg. Jeżeli historia się powtórzy, co cena mogłaby dotrzeć do okolic 1 zł.

rafako

Czytaj także: Vivid Games z bogatymi planami wydawniczymi. Akcje w górę o 10%tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here