Naga MarketsRafako miało 89,58 mln zł straty netto, 65,62 mln zł straty EBIT w II kw. 2021Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) – Rafako odnotowało 89,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 270,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 65,62 mln zł wobec 257,07 mln zł straty rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,36 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 197,76 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 93,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 271,21 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 255 mln zł w porównaniu z 493,96 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2021 roku osiągnęły poziom 254 996 tys. zł i były niższe, w stosunku do sprzedaży za I półrocze poprzedniego roku, o 238 966 tys. zł (spadek o -48,4%). Na spadek sprzedaży znacząco wpływa wypowiedzenie kontraktów budowy bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem dla litewskiego klienta UAB VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINE oraz kontraktów realizowanych dla Gaz- Systemu, przy jednoczesnym braku nowych znaczących zamówień, co jest spowodowane trudną sytuacją finansową jednostki dominującej oraz stosunkowo długim procesem uprawomocnienia układu” – czytamy w raporcie.

W pierwszym półroczu 2021 roku sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 184 270 tys. zł i była o 89 818 tys. zł niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na spadek sprzedaży na rynku krajowym największy wpływ miało przedterminowe zakończenie projektów z segmentu Oil&Gas. W asortymencie krajowym bloki energetyczne i kotły odnotowano wzrost sprzedaży o 48 974 tys. zł, co wynikało głównie ze wzrostu zaangażowania na realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym dla JSW Koks S.A. w Radlinie. Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 27,7%, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 16,8 pkt proc. Wartość sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2021 roku wyniosła 70 726 tys. zł wobec 219 874 tys. zł za I półrocze 2020 roku.

„W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa kapitałowa Rafako wygenerowała straty na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat:

– strata brutto na sprzedaży wyniosła -49 836 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie 199 873 tys. zł za pierwsze półrocze 2020 roku,

invest

– strata na działalności operacyjnej wyniosła -63 274 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie – 258 947 tys. zł za pierwsze półrocze 2020 roku,

– strata netto wyniosła -87 289 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie -277 727 tys. zł za pierwsze półrocze 2020 roku” – czytamy także.

W I półroczu 2021 roku spadł poziom zobowiązań grupy wobec jej wierzycieli o 192 028 tys. zł. Suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 1 058 493 tys. zł wobec 1 250 522 tys. zł na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zatrudnienie w grupie na koniec czerwca 2021 roku wynosiło 1226 pracowników i w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku zmniejszyło się o 432 pracowników. Spadek liczby zatrudnionych związany jest głównie z rozpoczętą w 2020 roku restrukturyzacją w jednostce dominującej, której celem jest dostosowanie poziomu i kosztów zatrudnienia do sytuacji rynkowej. Przeprowadzono proces zwolnień grupowych zgodnie z przyjętym w dniu 21 września 2020 roku regulaminem zwolnień grupowych a liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wyniosła około 350 osób. 27 września 2021 podjęto kolejną decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które będą dotyczyć maksymalnie 190 pracowników, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 33,32 mln zł wobec 209,72 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wp notowania | kurs pgnig | alior akcje notowania | cena akcji playway | cena akcji selvita | kurs akcji pko | kghm akcje |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here