Naga Markets

Rafako ma aneks do umowy z JSW Koks dot. budowy bloku energetycznego w Koksowni RadlinWarszawa, 14.01.2022 (ISBnews) – Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy ws. budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Kokos Oddział KKZ – Koksownia Radlin, podało Rafako.

“Istotne postanowienia aneksu, obejmują:1. Podział wskazanych w aneksie etapów rozliczeniowych umowy na mniejsze części, z tym zastrzeżeniem, iż zawarcie aneksu nie wpływa na obowiązujący harmonogram realizacji umowy tj. nie zmienia terminów realizacji poszczególnych prac składających się na etapy rozliczeniowe umowy;

2. Zobowiązanie emitenta do zawarcia, ze spełniającymi określone w aneksie kryteria, podwykonawcami/podmiotami umów podwykonawczych lub porozumień wiążących się z umowami podwykonawczymi;

3. Zobowiązanie emitenta do podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia realizacji określonych prac, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zwiększenia liczby frontów dostępnych do realizacji, jak również liczby zaangażowanych pracowników emitenta, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;

4. Rozpoczęcie przez emitenta realizacji możliwych do wykonania prac w zakresie opracowania projektów oraz dokumentów, które są niezbędne dla faktycznego wykonania rozszerzeń lub zmian realizowanego zadania inwestycyjnego, w zakresach określonych w aneksie, z zastrzeżeniem, że:

i. kwestia tego, czy i na jakich zasadach dojdzie do powierzenia emitentowi realizacji prac wynikających z rozszerzeń lub zmian zadania inwestycyjnego, będzie stanowiła przedmiot dalszych ustaleń oraz rozmów emitenta i JSW Koks w ramach mediacji […]

Jak wskazano, celem aneksu, jest zapewnienie realizacji prac przygotowawczych, w trakcie trwania mediacji tak, by w przypadku osiągnięcia w ramach mediacji porozumienia, nie doszło do przesunięcia w czasie momentu rozpoczęcia realizacji poszczególnych prac wynikających z rozszerzeń lub zmian zadania inwestycyjnego.

Rafako podkreśliło jednocześnie, że aneks nie rozstrzyga zaistniałych pomiędzy emitentem i JSW Koks sporów, nie oznacza wycofania się z przez spółki z dotychczasowych stanowisk, czy też potwierdzenia stanowiska jednej ze stron umowy przez drugą stronę, nie kończy mediacji, nie uchyla skutków wynikających z dotychczasowej korespondencji stron umowy, a także nie stanowi zrzeczenia się przez Rafako i JSW Koks uprawnień wynikających z umowy lub przepisów prawa.

W lutym 2021 r. Rafako poinformowało o dokonaniu rezerw, z których największa w wysokości ok. 65 mln zł została utworzona w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac w ramach budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks Oddział KKZ – Koksownia Radlin. Spółka podała, że wystąpiła do JSW Koks o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz z koniecznością wykonania niezbędnych świadczeń dodatkowych, w wysokości około 53 mln zł.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: amrest kurs akcji | index dow jones | akcje wig20 | indeks nasdaq | notowania swig80 | intercars akcje opinie | oncoarendi giełda |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here