Naga MarketsGrupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł i stratę netto ok. 78 mln zł w 2017 r., według wstępnych szacunków, podała spółka.

Według wstępnych szacunków w 2017 roku Grupa Qumak osiągnęła następujące wyniki finansowe (narastająco):

– przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł,
– wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. -68,5 mln zł (strata),
– wynik netto w wysokości ok. -78 mln zł (strata)

Spółka podała, że na powyższy szacunek wyników grupy, w czwartym kwartale 2017 r. miały wpływ m.in.:

– dodatkowe koszty kontraktów związane z wydłużeniem czasu ich realizacji w kwocie ok. 4,5 mln zł;
– zwiększenie rezerwy na serwis gwarancyjny z kontraktów zakończonych i przekazanych do serwisowania – kwota ok. 4 mln zł;
– rezerwa na zobowiązania podatkowe wynikające z szacowanego ryzyka zapłaty zaległego podatku VAT w kwocie ok. 2,5 mln zł (dotyczy transakcji z roku 2013, Spółka będzie się odwoływać od decyzji w tej sprawie, ale zgodnie z zasadą ostrożności zdecydowano o utworzeniu rezerwy), wymieniono w informacji.

“Wyniki grupy we wskazanym okresie są odzwierciedleniem problemów zidentyfikowanych i opisanych przez zarząd w planie naprawczym, do których należą – przede wszystkim – niewłaściwe zarządzanie spółką w minionych okresach oraz zmaterializowanie się ryzyk biznesowych, niekontrolowany wzrost kosztów działalności bieżącej, niedopasowanie skali działania spółki do jej przychodów, porażki w realizacji dużych i złożonych projektów, przejścia istotnych managerów wraz z całymi zespołami do konkurencji (m.in. z obszaru infrastruktury) i związanego z tym obniżenia możliwości sprzedażowych i realizacyjnych oraz dekoniunktura na rynku publicznym”.

Spółka traci na wartości od kilku lat, obecnie znajdując się blisko historycznych minimów. Wykres dzienny pokazuje test linii łączącej wcześniejsze szczyty. Jak widać, korekty mają tu bardzo dynamiczny charakter. Trudno jednak zapominać o układzie coraz niżej położonych wierzchołków, dlatego też wybicie linii może dać początek kolejnej korekcie z celem w rejonie 2 zł.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułErgis – niższy zysk netto za 2017 rok
Następny artykułGuten Morgen DAX 23.04.2018
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here