Naga Markets

quercusNationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (NN OFE), akcjonariusz posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), przekazał projekt uchwały dot. porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia 2020 r., podał Quercus TFI. Projekt dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji maksymalnie 5,5 mln akcji serii D.

Emisja akcji serii D

“Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 5 521 645,1 zł do kwoty nie wyższej niż 6 071 645,1 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 550 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 5 500 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,1 zł każda” – czytamy w projekcie uchwały.Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here