Naga MarketspzuGrupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za III kwartał. Poniżej najważniejsze dane z raportu.

PZU odnotował 1 007 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 683 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 2 006 mln zł wobec 1 610 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto sięgnęły 5 377 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 5 327 mln zł rok wcześniej.

W III kw. PZU odnotowało poprawę wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego z 20,2% do 29,3%.

Od stycznia spółka miała 2 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 121 mln zł zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych brutto w wysokości 17 258 mln zł w porównaniu z 16 933 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem wyniósł 3 902 mln zł wobec 2 899 mln zł rok wcześniej.

“W okresie 9 miesięcy 2018 roku Grupa PZU zebrała 17 258 mln zł składki brutto, czyli o 325 mln zł (+1,9%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost nastąpił głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego (+148 mln zł r/r), ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego (+118 mln zł r/r) oraz rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych (+164 mln zł r/r). Wzrosty zostały częściowo skompensowane niższą składką w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie (-189 mln zł) głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 16 721 mln zł i była o 872 mln zł (+5,5 proc) wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku” – dodano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2 477,32 mln zł wobec 2 173,74 mln zł zysku rok wcześniej.

“Znakomita kondycja finansowa Grupy PZU po trzech kwartałach tego roku to efekt bardzo dobrych wyników w podstawowych segmentach ubezpieczeniowych, wspieranych rosnącą kontrybucją segmentu bankowego. Przypis składki osiągnął rekordowe 17,3 mld zł, a zysk netto grupy 3,9 mld zł. Jednocześnie w samym trzecim kwartale zysk netto dla jednostki dominującej przekroczył 1 mld zł. Jest to najlepszy rezultat w ciągu ostatnich 5 lat. Tegoroczne wyniki wyróżniają się przy tym wysoką jakością, co widoczne jest na poziomie wskaźników rentowności, przy ograniczonym wpływie wyniku inwestycyjnego” – skomentował prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

“Rosnące zyski notowane od początku roku pozwalają na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu grupy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa mierzonego wskaźnikiem wypłacalności SII. Po II kw. wyniósł on 227%, tj. 27 pkt proc. powyżej celu pozwalającego na wypłatę dywidendy, zgodnie z przyjętą Polityką Kapitałową i Dywidendową” – dodano w raporcie.


Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V.

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki rosną od rana o niespełna 1%. Wydaje się, że prawdopodobnym scenariuszem jest atak na ostatni wierzchołek. Byłaby to naturalna kontynuacja wybitego wcześniej oporu w rejonie 40 zł. Jeżeli tak się stanie, wzrosną szansę na rozwinięcie odbicia z kolejnym celem w okolicach 45 zł.

pzu
źródło xStation 5

Zobacz także: Zapiski giełdowego spekulanta: Polimex-Mostostal – pozornie dobry raport kwartalnytokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here