Naga MarketsPowszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jako akcjonariusz Banku Pekao reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił projekt uchwały, proponując wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r., podał bank. Zarząd rekomendował wcześniej niewypłacanie dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Zwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować m.in. o podziale zysku, zostało zwołane na 11 czerwca 2021 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję ma być uzależniona od zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszących się do polityki dywidendowej banku w II poł. 2021 r., podano w komunikacie.

W przypadku spełnienia warunku wypłaty dywidendy 75% kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 3,21 zł, 50% – 2,14 zł, 25% – 1,07 zł. W przypadku niespełnienia warunków wypłaty dywidendy kwotę 283 895 459,96 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy, a pozostałą część zysku netto banku za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł pozostawia się niepodzieloną, wskazano również.

“Zarząd banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się poszczególnych warunków wypłaty dywidendy najpóźniej w dniu 2 września 2021 r., przy czym w przypadku braku wydania do dnia 31 sierpnia 2021 r. (włącznie) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz zalecenia nadzorczego Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej banku w II połowie 2021 r. żaden z warunków wypłaty dywidendy nie ulega spełnieniu” – czytamy w projekcie uchwały.

Na początku maja br. Bank Pekao rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r., jednocześnie prezes banku Leszek Skiba informował, że bank oczekuje, iż będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2020 rok w drugiej połowie tego roku, po uzyskaniu zgody KNF.

Zarząd zarekomendował podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 1 126,42 zł w taki sposób, że kwota 283,9 mln zł (ok. 25% zysku) ma być przeznaczona na kapitał rezerwowy, a pozostała część ma pozostać niepodzielona.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

invest


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here