Naga MarketspzuGrupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za I kw. 2019 roku.

PZU odnotował w pierwszym kwartale 2019 roku zysk netto w wysokości 747 mln zł wobec 627 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się ponad 9% wyższy od konsensusu rynkowego, który plasował się na poziomie 684,4 mln zł.

W ujęciu rocznym, zysk netto wzrósł o 19 procent, a w relacji do poprzedniego kwartału odnotowano 4-procentowy spadek. Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej za I kwartał 2019 roku wyniósł 19,5%, co oznacza wzrost o 2,1 pp. w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosła do 5.901 mln zł z 5.831 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.949,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.889,2 – 6.039 mln zł). W ujęciu rocznym odnotowania 1-procentowy wzrost składki, natomiast w ujęciu kwartalnym składka spadła o 5 procent.

Orbex

Wyższe odszkodowania

Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3.958 mln zł, podczas gdy rok wcześniej znajdowały się na na poziomie 3.626 mln zł. Odszkodowania były 2% wyższe niż szacunki analityków (3.874,7 mln zł)

Odszkodowania wzrosły 9 procent w ujęciu rocznym i 11 procent w stosunku kwartalnym. Według informacji z PZU, wpływ na wzrost odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach na życie miał dodatni wynik z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked wobec ujemnych wyników osiągniętych w roku ubiegłym, a w ubezpieczeniach pozostałych majątkowych wystąpienie kilku zdarzeń o wysokiej wartości jednostkowej.

PZU poinformowało, że zanotowało niższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie klienta korporacyjnego, w efekcie wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych oraz spadku rentowności ubezpieczeń OC komunikacyjnych.

Dochody z działalności inwestycyjnej w górę

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2019 roku były wyższe o 7% od konsensusu na poziomie 2.335,4 mln zł  i wyniosły 2.496 mln zł.

Zobacz też: WIG20 odbija 0,7% we wtorek. PZU zyskuje 2%, Cyfrowy Polsat liderem spadków

“Odnotowano wzrost dochodów z lokat wygenerowanych zarówno na działalności bankowej oraz z wyłączeniem działalności bankowej. W ramach działalności bankowej wzrost wyniku spowodowany był w szczególności rozwojem sprzedaży produktów kredytowych zarówno w Pekao jak i Alior Bank, m.in. dzięki korzystnej koniunkturze gospodarczej, jak i niskim poziomom stóp procentowych” – napisano w raporcie.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here