Naga MarketsPołowa inwestorów dostrzega kwestie ESG – dotyczące ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego – choć nie uznaje ich za krytyczne, a niemal 30% badanych jest skłonnych obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG są zbyt wysokie, wynika z raportu “ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?”, przygotowanego przez PwC przy współpracy z CFA Society Poland, Stowarzyszeniem Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz Forum Rad Nadzorczych.

Tymczasem 43% spółek giełdowych posiada zintegrowaną strategię biznesową i zrównoważonego rozwoju, a 36% ankietowanych firm nie posiada żadnej strategii niefinansowej. Ponad 60% inwestorów uważa, że spółki nie są gotowe do dostarczenia wymaganych informacji w zakresie ESG, podano.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Z badania wynika, że 43% inwestorów ocenia poziom przygotowania do wdrożenia rozporządzenia SFDR jako średni lub niski. Głównymi obszarami ich działalności, na jakie unijna regulacja będzie miała wpływ, są: uwzględnienie ryzyk ESG w polityce inwestycyjnej, przejrzystość w tym zakresie względem klientów oraz informowanie o tym, jak decyzje inwestycyjne będą wpływały na zrównoważony rozwój. 62% ankietowanych inwestorów twierdzi, że spółki na polskim rynku są średnio lub słabo przygotowane do dostarczania inwestorom wymaganych rozporządzeniem 2019/2088 informacji w zakresie ESG” – czytamy w komunikacie.

Autorzy raportu podają, że obecnie 31% inwestorów sporządza politykę dotyczącą zaangażowania w zakresie monitorowania spółek pod kątem ryzyk ESG, a 11% ją publikuje. Co więcej, 20% inwestorów nie uwzględnia elementów niefinansowych w swoich portfelach. Ma się to zmienić w ciągu dwóch lat – wskaźnik ten ma wówczas zmaleć do 3%, podkreślono.

“Już dziś kwestie ESG wpływają na wycenę spółek na polskim rynku. Połowa inwestorów je dostrzega, choć nie uznaje za krytyczne, ale już blisko 30% badanych jest skłonna obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG są zbyt wysokie. Analitycy biur maklerskich nie włączają kwestii ESG do rekomendacji analitycznych. 18% badanych w swoim podejściu do ESG koncentruje się na kwestiach ładu korporacyjnego” – powiedział partner PwC, współtwórca Forum Rad Nadzorczych Krzysztof Szułdrzyński, cytowany w komunikacie.

Dla połowy spółek, które wzięły udział w badaniu, przygotowanie raportu niefinansowego jest działaniem compliance. 43% widzi w tym szansę na pokazanie swojej strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju i tego, jak wpływa na budowanie wartości firmy w długim terminie. 20% ankietowanych ma opracowany plan realizacji strategii, a u 15% wyznaczony jest członek zarządu odpowiedzialny za jego realizację, wskazano również.

Wśród kwestii niefinansowych uwzględnianych w procesie zarządzania ryzykiem w spółce członkowie rad nadzorczych i emitenci wskazywali na klimat i środowisko, kwestie pracownicze, ład korporacyjny oraz związany z nim obszar przeciwdziałania korupcji. Do tej listy zarządy spółek dodają jeszcze kwestie społeczne, prawa człowieka i cyberbezpieczeństwo.

“ESG to tylko z pozoru kolejny wymóg regulacyjny. Chociaż jesteśmy dopiero na początku długiej drogi, to klienci instytucjonalni banków już dziś przekonują się, że czynniki jakościowe będą istotne z punktu widzenia kosztu i dostępności finansowania. Sektor bankowy, będący w Polsce kluczowym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, już teraz pośrednio uwzględnia aspekty ESG w polityce kredytowej. Wprawdzie dziś nie ma jeszcze twardych limitów regulacyjnych, to banki wzięły sprawy w swoje ręce. Część z nich dobrowolnie wprowadza ograniczenia dla finansowania części branż gospodarki, stawiając na wsparcie transformacji ekologicznej. Skala zaangażowania banków w projekty o zrównoważonym ratingu ESG będzie wpływać na popyt wśród inwestorów posiadających akcje banków, a w konsekwencji na giełdowe wyceny walorów sektora bankowego” – dodał partner PwC, lider usług dla sektora finansowego Przemysław Paprotny.

invest

Dla 50% badanych emitentów to wymogi regulacyjne były głównym powodem rozpoczęcia przygotowywania raportów niefinansowych. Dlatego połowa respondentów rozpoczęła ten proces 3-5 lat temu, w związku z wejściem w życie rozporządzenia o raportowaniu niefinansowym (NFRD).

Dominującym podejściem w raportowaniu niefinansowym wśród polskich emitentów jest międzynarodowy standard raportowania GRI (35%). Spółki stosują też własne podejście (20%) lub Standard Informacji Niefinansowej (15%), którego opracowanie było koordynowane przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Działem wskazanym najczęściej jako odpowiedzialny za przygotowanie informacji niefinansowej jest dział PR/komunikacji (36%). Na drugim miejscu znalazł się dział kontrolingu/finansowy (23%). 36% badanych poddaje raport niefinansowy ocenie zewnętrznych audytorów.

“Zarówno inwestorzy, jak i członkowie rad nadzorczych oceniają swój obecny poziom wiedzy na temat raportowania niefinansowego jako średniozaawansowany. Istnieje potrzeba szerokiej edukacji i podnoszenia świadomości rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, ryzyk niefinansowych oraz raportowania. Na dostosowanie się do realizacji wymogów w zakresie raportowania niefinansowego spółki będą miały czas do 2023 roku. Najbliższe dwa lata powinny być okresem intensywnej pracy i zmian nie tylko z poziomu compliance, ale przede wszystkim w zakresie strategii i transformacji” – podsumował partner PwC Piotr Rówiński.

Celem badania była analiza implementacji, raportowania i wykorzystywania kryteriów niefinansowych wśród inwestorów instytucjonalnych, analityków giełdowych oraz emitentów, a także analiza gotowości rad nadzorczych do nadzorowania obszaru ESG w spółce. Badanie miało formę ankiety online. Zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2021 roku. Wzięło w nim udział 90 respondentów: inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych i członków rad nadzorczych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here