Naga Markets


Pure BiologicsWe wtorek, 11 grudnia, na NewConnect debiutuje spółka Pure Biologics SA, założona w 2010 roku firma bioformaceutyczna specjalizująca się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, testów diagnostycznych i wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym.

Spółka prowadzi także badania kontraktowe w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych do zastosowań medycznych (przeciwciał i aptamerów) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek i rozwoju metod.

Główną osią działalności Spółki jest rozwój nowych terapii i metod diagnostycznych w oparciu o bogate doświadczenie z dziedzin takich jak biologia molekularna, biologia komórki, inżynieria i biochemia białek, kinetyka oddziaływań biochemicznych, farmakologia cząsteczek biologicznych, czy selekcje in vitro z bibliotek kombinatorycznych.

Opierając się na tej ekspertyzie Pure Biologics rozpoczęła już jeden projekt rozwoju innowacyjnego leku biologicznego, a do Q1 2019 planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch programów lekowych opartych również o przeciwciała. Równolegle trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu rozwoju nowego terapeutycznego wyrobu medycznego opartego o aptamery (rozpoczęcie: Q4 2018) oraz kontynuacja projektu opracowania diagnostycznego testu przesiewowego do wykrywania raka pęcherza moczowego (rozpoczęcie drugiego etapu: Q4 2018).


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 117.241,00 PLN i dzieli się na 1.172.410 akcji o wartości nominalnej 0,1 PLN każda akcja, w tym:

1) 185.400 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
2) 296.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
3) 544.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
4) 146.410 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect:

– 544.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
– 146.410 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Kurs odniesienia: 19,50 zł.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here