Naga MarketsPrzymusowa restruk. i umorzenie akcji IB obciążą wynik GH o 151,17 mln zł w 2020W wyniku przymusowej restrukturyzacji i umorzenia akcji Idea Banku, wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 rok zostanie obciążony kwotą 151 172 tys. zł, a zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151 172 tys. zł, podał GH.

Getin Holding podał, że dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie

Getin Holding poinformował, że na koniec III kw. 2020 r. jednostkowe kapitały własne wynosiły 906 071 tys. zł, zaś po uwzględnieniu efektu przymusowej restrukturyzacji, kapitały te wyniosłyby 754 899 tys. zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Emitent szacuje, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji rozmiar grupy kapitałowej emitenta mierzony wielkością skonsolidowanych aktywów zmniejszy się na dzień 31.12.2020 r. o około 80% tj. o 15 013 141 tys. zł (zgodnie z Decyzją BFG z dnia 30 grudnia 2019 r.)” – czytamy w komunikacie.

Holding podał, że przymusowa restrukturyzacja Idea Banku na podstawie decyzji BFG nie wpływa bezpośrednio na możliwość kontynuowania jego działalności na pozostałych rynkach.

“Emitent posiada wystarczające środki finansowe pozwalające na regulowanie swoich bieżących zobowiązań” – czytamy dalej.

GH zastrzegł, że wszystkie kwoty są wartościami brutto, a powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował 31 grudnia 2020 r., że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację i zostanie on przejęty przez Bank Pekao 3 stycznia 2021 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here