Naga Markets

Przewodnik po platformie Metatrader 4

Witam w poradniku dotyczącym obsługi platformy handlowej Meta Trader 4. Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniona aplikacja służąca do handlu na Forex i zdecydowana większość brokerów oferujących przystępne konta dla początkujących, posiada tę platformę w swojej ofercie. Przeważnie platformy są “brandowane”, czyli są wzbogacone o logo i nazwę brokera.

W większości przypadków, aby pobrać platformę Meta Trader należy uprzednio założyć konto u wybranego brokera (patrz “instrukcja zakładania konta” ). Podobnie jest u brokera HotForex. Założywszy konto otrzymamy e-mail z danymi do logowania oraz linkiem do pobrania platformy. Link ten możemy znaleźć także na stronie internetowej brokera w strefie inwestora “myHotForex”.Przewodnik po platformie MT4 MT download

Po zapisaniu platformy na dysk, zainstalowaniu i uruchomieniu musimy zalogować się na naszym rachunku handlowym. W tym celu klikamy zakładkę “Plik” -> “Login” i podajemy dane do rachunku HotForex (numer oraz hasło), które otrzymaliśmy w mailu. Należy także wskazać serwer właściwy dla rachunku. W przypadku nowo założonych kont, na chwilę obecną, właściwy jest “Live server 2”.

Po skutecznym zalogowaniu się warto niezwłocznie zmienić hasło na własne. Uczynimy to korzystając z zakładki “Narzędzia -> opcje -> serwer”. Tam klikamy przycisk zmień, podajemy dotychczasowe hasło oraz dwukrotnie to hasło, które chcemy ustanowić. Wybieramy także rodzaj hasła, które chcemy zmienić. Hasło główne umożliwia logowanie na rachunku i daje nam pełną władzę nad kontem. Hasło inwestora umożliwia jedynie podgląd rachunku: aktualnych transakcji i historii. Jeśli chcielibyśmy dać komuś dostęp do podglądu konta, możemy przekazać numer rachunki i hasło inwestora, aby mógł z własnej platformy MT4 śledzić nasze postępy.

Przewodnik po platformie MT4 MT pass change

Ekran główny

Pierwszą rzeczą jaką ujrzymy na nowo zainstalowanej platformie będzie ekran główny zawierający wykres, terminal oraz paski narzędzi.

Przewodnik po platformie MT4 MT main

Na ekranie głównym mamy pod ręką większość narzędzi, jakich początkujący trader potrzebuje. Teraz pokrótce wyjaśnimy te najważniejsze.

Wykresy MT4

Pierwsze co rzuci nam się w oczy po otwarciu platformy, to duży wykres wyglądający trochę jak starodawna gra przygotowana na jeden z pierwszych komputerów osobistych. Wykres to w skrócie graficzny sposób przedstawienia ceny w czasie, przy czym jest na to wiele sposobów. Cena w danym momencie może być zasadniczo jedna, np. 1.50? dolara za 1 funt. Ale co jeśli w ciągu dnia cena waha się pomiędzy 1.50, a 1.51? Albo jeśli dzień zaczął się w okolicach 1.50, do południa cena wzrosła do 1.51 by potem spaść do 1.48 i zakończyć dzień na poziomie 1.49?Wtedy zwykły wykres liniowy pokazujący jedynie cenę zamknięcia danego przedziału czasowego nie wystarczy. Z pomocą przychodzą nam wykresy świecowe i słupkowe, które w formie graficznej przedstawiają pięć wartości:

 1. Czas – każdy słupek bądź świeca odpowiada za ustalony okres czasu, np. 1 minuta, 1 godzina, 1 dzień, itp.
 2. Otwarcie – poziom cenowy w momencie otwarcia świecy (pierwszy tick).
 3. Szczyt – najwyższy punkt, do którego dotarła cena w danym przedziale czasu.
 4. Dołek – najniższy punkt, do którego dotarła cena w danym przedziale czasu.
 5. Zamkniecie – poziom ceny w ostatnim ticku w danym przedziale czasu.

W ten sposób powstaje nam świeca, posiadająca: ciało – dystans między otwarciem, a zamknięciem; kolor – zasadniczo świece zamykające się powyżej otwarcia (wzrostowe) oznacza się innym kolorem niż te, które zamykają się poniżej otwarcia (spadkowe); a także knoty – oznaczające maksymalny zasięg świecy w górę i w dół. Z reguły większość świec ma knoty, ale zdarzają się też takie, u których otwarcie lub zamknięcie jest jednocześnie dołkiem lub szczytem – taka świeca nie będzie miała jednego lub nawet dwóch knotów.

Przewodnik po platformie MT4 wykresy

Każdy z podanych typów wykresów ma swoje wady i zalety. Wykres liniowy jest bardzo prosty w odbiorze oraz interpretacji, jednak wadą jest niedobór informacji potrzebnych współczesnemu traderowi. Wykresy świecowe i słupkowe zawierają podobną dawkę informacji, jednak forma odbioru różni się dość istotnie. Wykresy słupkowe znacznie lepiej pokazują “swingi cenowe”, fale, układy dołków i szczytów. Wykresy świecowe pozwalają położyć większy nacisk na analizę układów otwarć i zamknięć świec. Dzięki temu na wykresach słupkowych formacje cenowe są teoretycznie czytelniejsze, natomiast na wykresach świecowych łatwiej operować formacjami świecowymi.Jeśli spytacie, który rodzaj wykresu jest najlepszy, to nie odpowiem. Moim zdaniem każdy jest czasem przydatny. Banki w analizach często używają wykresów z dużym stopniem oddalenia, co de facto przypomina pogrubiony wykres liniowy.

Przewodnik po platformie MT4 bofa-USDJPY

Z kolei wielu traderów posługuje się świecami japońskimi, zwłaszcza ci, którzy używają Price Action w tradingu. Więcej o Price Action w artykułach tutaj

Okna platformy MT4

Dwa istotne okna, z którymi przyjdzie nam się zerknąć, to “nawigacja” oraz “rynek”. Pierwsze okno zawiera odwołania do naszych kont, których dane zapisaliśmy w platformie podczas logowania. Dzięki temu możemy łatwo przełączać się między naszymi rachunkami brokerskimi o ile posiadamy więcej niż jeden.

Okno rynek z kolei pozwala nam śledzić ceny dostępnych u naszego brokera instrumentów. Możemy także przeciągnąć wybrany instrument (trzymając lewy przycisk myszki) na okno wykresu, aby przywołać wykres tego konkretnego instrumentu.

Jeśli nie możemy znaleźć jakiegoś instrumentu, który powinien znajdować się w ofercie brokera, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie okna “rynek” i kliknąć opcję “pokaż wszystkie instrumenty”. W ten sposób lista instrumentów powinna się odświeżyć do aktualnego stanu.

Przewodnik po platformie MT4 MT nawigacja

Innym oknem, którego będziemy bardzo potrzebować, jest okno terminala. To tam znajdziemy otwarte zlecenia oraz zlecenia oczekujące na realizację. Każdemu zleceniu przypisana jest cała gama parametrów.

Przewodnik po platformie MT4 MT terminal

Nr zlecenia – każde zlecenie ma indywidualny numer i po tym numerze może być zidentyfikowane w historii oraz w bazie danych brokera.
Czas – chwila zawarcia transakcji wg czasu platformy.
Loty – wielkość pozycji mierzona w lotach. Standardowy lot wynosi 100’000 jednostek waluty bazowej.
Symbol – oznacza instrument, którego dotyczy transakcja.
Cena – cena po której została zawarta transakcja. Względem tej ceny i po zmodyfikowaniu o spread, rozliczany jest zysk/strata z pozycji.
S/Lzlecenie Stop Loss, czyli ograniczenie strat. Zlecenie Stop Loss jest w praktyce oczekującym zleceniem przeciwnym do transakcji księgowanym w ten sposób, że właściwa transakcja jest zamykana. Przykładowo aby zamknąć transakcję kupna 100’000 EUR, trzeba sprzedać 100’000 EUR. Zlecenia typu stop można ustawiać jedynie zgodnie z kierunkiem transakcji, czyli Buy stop powyżej ceny, Sell stop poniżej.
T/P – zlecenie Take Profit, czyli realizacja zysków. Zlecenie Take Profit jest w praktyce oczekującym zleceniem typu limit przeciwnym do transakcji, księgowanym w ten sposób, aby zamknąć transakcję. Ustawiamy je w kierunku przeciwnym do transakcji, czyli Buy limit / Take Profit dla sell poniżej ceny, a Sell limit / Take Profit dla buy powyżej ceny.
Aktualna cena instrumentu – cena po której transakcja może zostać zamknięta w danym momencie (uwzględnia spread).
Krzyżyk – służy natychmiastowemu zamknięciu danej pozycji.Prowizja oraz SWAP

Spread to nie jedyny rodzaj kosztów transakcji, jakie będziemy musieli ponieść. Kolejnymi kosztami są prowizje i SWAP. Prowizje dotyczą tylko części brokerów i części kont w ich ofertach i wahają się w zależności od brokera w okolicy kilku dolarów za obrót 100’000$. Czyli prowizja w wysokości 4,5$ i otwarcie transakcji wielkości 1 lot (100’000$) będzie nas kosztowało spread + 4,5$. Jednak uwaga, zamknięcie tej transakcji, będzie nas kosztowało kolejne 4,5$ . Czyli obrót pozycją $100’000 będzie nas kosztował $9 prowizji, co przekłada się na 0,9 pipsa w walutach kwotowanych do pięciu miejsc po przecinku.

SWAP jest natomiast obciążeniem lub uznaniem naszego rachunku z tytułu finansowania operacji przy użyciu dźwigni. Czym jest dźwignia opisujemy dokładniej w słowniczku. W skrócie dźwignia jest formą kredytu udzielanego nam przez brokera w celu zawarcia transakcji na rynku Forex, a SWAP jest rodzajem oprocentowania tego kredytu. Przy czym, SWAP może również skutkować uznaniem na naszym rachunku, gdy waluta, którą zakupiliśmy jest wyżej oprocentowana niż ta, która służyła do finansowania operacji.

Przykładowo dolar australijski (AUD) ma bazową stopę procentową 2,5%, a frank szwajcarski 0%. Zakupu pary AUD/CHF będzie doliczenie odsetek do naszego rachunku w momencie “tzw. rolowania”. Większość brokerów nalicza SWAP w nocy (względem czasu GMT), jednak zalecamy zapoznać się dokładnie z polityką brokera dotyczącą SWAP oraz tabelą punktów SWAP, jeśli zamierzamy trzymać pozycje dłużej niż jeden dzień.

Zawieranie transakcji na Forex

Kiedy posiadamy już konto zasilone odpowiednim depozytem, wybierzemy właściwy instrument i postanowimy o wielkości oraz kierunku transakcji, wybieramy opcję “Nowe zlecenie” z górnego paska narzędzi. Następnie, w oknie zlecenia wybieramy instrument (jeśli ma być inny niż mieliśmy na wykresie), wielkość transakcji w lotach (1 lot = 100’000 jednostek waluty bazowej), oraz kupno lub sprzedaż odpowiednio po cenach bid lub ask.

Przewodnik po platformie MT4 MT nowe zlecenie

Gdy klikniemy “sprzedaj” lub “kup”, w zależności od naszej decyzji inwestycyjnej, w terminalu oraz na wykresie (jeśli otwarty jest wykres właściwego instrumentu) pojawi się nasza nowa transakcja.

Przewodnik po platformie MT4 MT zlecenie
Przewodnik po platformie MT4 MT zlecenie 2

Domyślnie na wykresie transakcja przybiera postać zielonej, poziomej, przerywanej kreski sygnalizując cenę po jakiej została zawarta. Dodatkowo, na powyższym wykresie widzimy dwa zlecenia SL oraz TP dla transakcji sprzedaży. Nie mogliśmy ustawić ich od razu wraz z transakcją, ponieważ przykładowe konto jest kontem STP (Straight-Through-Processing), natomiast tuż po otwarciu pozycji mogliśmy ją zmodyfikować o te parametry . Ustawienie SL/TP odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy, to dwukrotne kliknięcie którejś z tych wartości w terminalu przy właściwej pozycji. W ten sposób wywołamy okno modyfikacji pozycji – tu możemy wpisać pożądane wartości TP oraz SL i zatwierdzić.

Drugim sposobem jest ustawienie tych zleceń bezpośrednio z poziomu wykresu. Wystarczy przytrzymać lewy przycisk myszki na wybranej pozycji (w formie poziomej przerywanej kreski) i przeciągnąć w górę lub w dół. Przesuwając zlecenie na minus automatycznie ustawiamy Stop Loss, natomiast przesuwając zlecenie na plus automatycznie ustawiamy Take Profit. W ten sposób możemy również postępować ze zleceniami oczekującymi, z tą różnicą, że wtedy przestawiamy poziom, na którym zlecenie właściwe będzie oczekiwało na realizację.

One Click Trading – czyli handel jednym kliknięciem

Poza opisanym powyżej sposobem składania zleceń istnieje jeszcze inna, stosunkowo nowa, możliwość. Wciskając ALT+T lub klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybierając właściwą opcję z rozwijanej listy, aktywujemy narzędzie “One Click Trading”.
MT one click trading

OCT umożliwia nam składanie zleceń jednym kliknięciem. W lewym górnym rogu mamy panel OCT z wielkością pozycji, cenami bid/ask oraz przyciskami “buy” i “sell”. Ponadto, używając prawego przycisku myszy na wykresie otrzymujemy dostęp do zleceń “limit” oraz “stop” po cenie, którą kliknęliśmy na wykresie.

Jest to bardzo przydatne narzędzie pozwalające na szybki i wygodne zajmowanie transakcji oraz modyfikowanie ich podstawowych parametrów z poziomu wykresu.

Właściwości wykresu

MT właściwości

Wykres można i należy zmodyfikować według własnych preferencji tak, żeby patrzenie na niego było przyjemne dla oka i umysłu. MT4 umożliwia ustawienie kolorów poszczególnych elementów widocznych na wykresie, przy czym możemy skorzystać z gotowych szablonów (“kolor projektu”) lub stworzyć własny zestaw kolorów.

W zakładce “ogólne” znajdziemy z kolei podstawowe ustawienia wykresu, jak wyświetlanie ceny ask (domyślnie widoczna jest tylko cena bid), siatka, wolumen tickowy, itp.

Kreślenie

Platforma MT4 oferuje całą gamę podstawowych narzędzi kreślarskich niezmiernie przydatnych w analizie technicznej. Na pasku narzędzi znajdziemy jedynie kilka przyrządów do rysowania, natomiast w zakładce “wstaw” znajduje się cała paleta. Aby nanieść linię czy kształt na wykres musimy wskazać jeden lub dwa punkty, na których oparty będzie nasz rysunek. I tak linia pozioma wymaga jednego punktu określającego poziom. Linia ukośna – linia trendu wymagała będzie dwóch punktów wskazujących dwa poziomy w danym odstępie czasu. Kanał równoległy wymagał będzie trzech punktów (dwa dla linii trendu i jeden dla linii równoległej, jako że jej kąt nachylenia będzie identyczny), podobnie w przypadku trójkąta.

Przewodnik po platformie MT4 MT rysowanie

Elementy naszych rysunków możemy zaznaczać, przenosić, odznaczać i edytować. Aby zaznaczyć obiekt należy kliknąć na niego dwukrotnie. Zaznaczony obiekt klikamy prawym przyciskiem myszy by wywołać rozwijane menu. Tam możemy wybrać operację jaką wykonamy na tym elemencie, a także wywołać okno właściwości, w którym określimy parametry obiektu.

Przewodnik po platformie MT4 MT rysowanie edycja

W oknie właściwości ustawiamy m.in. kolor, styl linii, grubość linii.

W zakładce “parametry” możemy określić w formie liczbowej poziomy i czas – osie X i Y – poszczególnych punktów, a także czy nasza linia trendu ma być ograniczona z obu stron, czy tylko z jednej (promień).

Zakładka “wizualizacja” umożliwia nam określenie na jakich interwałach czasowych będzie widoczna nasza linia. Jest to cenne w przypadku, gdy korzystamy zarówno z niskich, jak i wysokich interwałów czasowych, ponieważ linia trendu wyznaczona na M1 czy M5 będzie co do zasady bezużyteczna, a nawet przeszkadzająca, na interwałach H4 czy D1.

Kiedy klikniemy prawy przycisk myszki na wykresie, na rozwijanej liście znajdziemy opcję “obiekty”. Tam znajduje się spis wszystkich naniesionych na wykres obiektów wraz z opisami. Odnajdując dowolny możemy go zaznaczyć, a także przejść do panelu właściwości.

Przewodnik po platformie MT4 MT lista obiektow

Wskaźniki

Ostatnim narzędziem, które opiszemy w tym przewodniku po platformie MetaTrader 4 są wskaźniki.

Przewodnik po platformie MT4 MT wskazniki

Wskaźniki to na ogół pochodna ceny, która została w jakiś sposób przekształcona. Mogą wygładzać wahania ceny w krótkich okresach czasu, albo ukazywać dynamikę ceny czy zakres ruchu. Podstawowym przykładem takiego przekształcenia ceny jest “średnia”. Średnia pozwala przedstawić wartość ceny uśrednioną z n okresów, przy czym za “cenę” możemy przyjąć różne wartości – zamknięcie, otwarcie, szczyt, dołek, medianę (HL/2), itd.

Przewodnik po platformie MT4 mt srednie

W powyższym przykładzie mamy trzy średnie na wykresie godzinowym (1H) o okresie 48, co w przypadku interwału godzinowego daje nam średnią z dwóch dób. Niebieska średnia utworzona jest ze szczytowych wartości ceny (high), czerwona to średnia z cen zamknięcia (close), a brązowa dotyczy najniższych wartości ceny (low).

Wielu traderów używa średnich na różne sposoby. Niektórzy tworzą układy wielu średnich o różnych okresach i kolorach, w wyniku czego powstają różne fale i wachlarze. Jeszcze inni używają jednej czy dwóch średnich dla łatwego określenia trendów i konsolidacji. Sposobów posługiwania się średnimi i interpretacji wykresów w oparciu o nie jest wiele i warto przyjrzeć się im bliżej, jako że jest to bardzo popularne narzędzie na rynkach.

                                       Kolejna lekcja: Funkcje w Metatrader4                             

Przeczytaj również:

Słowniczek podstawowych pojęć Forex!
Czym jest FOREX?
Waluty i pary walutowe – czym są i jak działają
Jak zarabiać na FOREX?
Jak wybrać brokera Forex?Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


5 KOMENTARZE

 1. Witam! Bardzo dobre pytanie. Słowniczek jest tylko…. z jakichś powodów nie dostał się na stronę. Zaraz to naprawię i prześlę Panu link. Pozdrawiam serdecznie!

 2. Piszecie:
  Czym jest dźwignia opisujemy dokładniej w słowniczku.

  Mam pytanie gdzie jest ten słowniczek bo nie mogę go znaleźć na stronie a nie rozumiem niektórych skrótów jakie używacie w artykułach jak TF, S/R, SL, TP itp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here