Naga Markets



Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maski w środkach transportu publicznego oraz w miejscach publicznych, m.in. sklepach, restauracjach, urzędach pocztowych, a także kościołach i szkołach zakładają obowiązujące od dzisiaj przepisy nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Od dziś obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa

“Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa” – stanowi nowelizacja rozporządzenia.

Te artykuły również Cię zainteresują




Nos i twarz należy zakrywać w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodach, którymi poruszają się osoby wspólnie niezamieszkujące bądź niegospodarujące wspólnie. A także w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej.

Obowiązek ten stosuje się także w obiektach handlowych, gastronomicznych, usługowych, w tym pocztowych, telekomunikacyjnych, turystycznych, sportowych, na dworcach kolejowych i autobusowych, w miejscach obsługi pasażerów w lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Dotyczy on również budynków biurowych i socjalnych, targowisk oraz nieruchomości wspólnych targowiskach (straganach), a także na terenie nieruchomości wspólnych.

Zakrywanie ust i nosa nie jest natomiast konieczne w samochodzie, w którym przebywa jedna osoba, nie muszą zakrywać dzieci do ukończenia 4. roku życia, osoby, które nie mogą tego robić z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

Nie muszą tego robić także osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i na targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby bezpośrednio obsługującej interesantów lub klientów.

Ust i nosa nie muszą zakrywać też kierowcy w publicznym transporcie zbiorowym, lub wykonujący zarobkowy przewóz osób, jeżeli możliwe jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób.

Z obowiązku noszenia masek lub zakrywania ust i nosa są zwolnieni także duchowni podczas sprawowania nabożeństw, żołnierze i funkcjonariusze wykonujący zadania służbowe, stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Natomiast w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach tego typu sprzedawcy lub usługodawcy mogą zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca świadczenia usług są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

W nowelizacji znalazły się także przepisy, że osoby noszące maseczki mają obowiązek odkrycia twarzy na żądanie organów uprawnionych do legitymowania bądź innych osób w trakcie wykonywania przez nich czynności zawodowych lub służbowych.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here