Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Tarczyński powołuje Członka Zarządu

Grupa Tarczyński jest wiodącym podmiotem na rynku produkcji wyrobów wędliniarskich w Polsce. Koncentruje się na przetwórstwie mięsa wieprzowego i drobiowego oraz sprzedaży i dystrybucji wytwarzanych wyrobów mięsno-wędliniarskich. Jej kapitalizacja wynosi 203 mln PLN.

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. informuje, że Rada Nadzorcza powołała w dniu 14 grudnia 2018 r. Dawida Tarczyńskiego na członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 02.01.2019 r. Jednocześnie nowo powołany członek Zarządu Spółki będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Tarczyński S.A.

Dawid Tarczyński związany jest ze Spółką od ponad 6 lat. Od 2016 roku na stanowisku Dyrektora ds. Ciągłego Doskonalenia. Wcześniej w roli Managera ds. innowacji technologicznej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Ma ponad 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń rozwiązań optymalizujących procesy zarządzania dla branży produkcyjnej. Posiada szerokie kompetencje w obszarze innowacji technologicznych dedykowanych branży produkcyjnej, ekspert oraz praktyk metody lean management.

Orbex
wykres tar tarczyński d1 17.12.2018
Tarczyński D1, źródło: xStation

Getin Holding zawiera umowę kredytową

Getin Holding prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wyszukiwaniu i realizacji projektów w Polsce i poza jej granicami. Grupa funkcjonuje na szeroko pojętym rynku finansowym – w bankowości, pośrednictwie finansowym, ubezpieczeniach i leasingu. Jej celem jest zwiększanie wartość spółek wchodzących w skład Grupy poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Kapitalizacja spółki wynosi 121 mln PLN.

Getin Holding S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt obrotowy w wysokości do 114.300.000,00 zł z 5-letnim okresem spłaty. Pozyskane z Umowy środki Emitent przeznaczy na spłatę wszystkich zobowiązań z tytułu nabycia akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, których zapadalność przypada na I kwartał 2019 r.

Ponadto, Emitent zawarł z Bankiem aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 26 sierpnia 2015 r. w kwocie 25.000.000,00 zł, którego pierwotny termin zapadalności przypadałby na I kwartał 2019 r., prolongujący finansowanie do dnia 6 grudnia 2023 r.

Zabezpieczeniem spłaty ww. zobowiązań ma zostać ustanowienie zastawu na 49% udziału posiadanego przez Emitenta w spółce OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska).

wykres gtn getin d1 17.12.2018
Getin Holding D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here