Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

PZU – terminy publikacji raportów okresowych

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA (PZU). Inwestorem strategicznym PZU jest Skarb Państwa RP, który na koniec 2014 roku posiadał 35,2% udziału w kapitale zakładowym PZU. Kapitalizacja Grupy wynosi 37,78 mld PLN, spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

Raport roczny:

  • jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 – 13 marca 2019 roku.

Raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 14 maja 2019 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.

Raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:

  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 29 sierpnia 2019 r.
wykres PZU D1 16.01.2019
PZU D1, źródło: xStation

JSW otrzymało zgodę od UOKiK na przejęcie kontroli nad PBSz

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) to największy producent węgla koksowego typu 35 w Unii Europejskiej. Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 45% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o większej wartości. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Jej kapitalizacja wynosi 7,76 mld PLN. JSW znajduje się w indeksie WIG20.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. wpłynęła do pełnomocnika Spółki decyzja Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 stycznia 2019 r., w której po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek JSW, Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Decyzja ta jest konsekwencją zawarcia przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2018 r. jako Kupującej oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach jako Sprzedających warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży 4.430.476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2018.

wykres JSW D1 16.01.2019
JSW D1, źródło: xStation

Elemental Holding składa ofertę zakupu udziałów NEF Battery Holding SARL

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Spółka ma kapitalizację na poziomie 216 mln PLN.

Zarząd Elemental Holding SA podaje do publicznej wiadomości, 15 stycznia 2019 roku Spółka działając w imieniu i na rzecz swojego podmiotu zależnego, tj. Elemental Capital SARL z siedzibą w Luksemburgu, złożyła ofertę na zakup do 100% udziałów NEF Battery Holding SARL obecnemu udziałowcowi tej spółki.

NEF Battery Holding SARL jest akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały SA posiadającym 10.082.388 akcji spółki OBL, stanowiących 60,55% kapitału zakładowego tej spółki.

Złożenie Oferty stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji.

Dojście transakcji do skutku zostało uzależnione od przebiegu i wyniku negocjacji warunków potencjalnej transakcji oraz spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

wykres emt Elemental D1 16.01.2019
Elemental D1, źródło: xStation


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here