Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Polnord – informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2018 r.

Polnord jest wiodącą na polskim rynku firmą z ponad 40-letnim doświadczeniem w działalności deweloperskiej, inwestycyjnej i budowlanej, od 1999 r. notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest członkiem – założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego celem jest promowanie kodeksu dobrych praktyk w relacji klient – deweloper. Spółka ma kapitalizację na poziomie 288 mln PLN.

Zarząd Polnord przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r.

Grupa sprzedała w 2018 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 836 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy)

Sprzedaż lokali netto (szt.)

  • 2017 2018
  • I kwartał 336      299
  • II kwartał 314     198
  • III kwartał 384   256
  • IV kwartał 355   83
  • Razem 1389        836
wykres pnd Polnord D1 10.01.2019
Polnord D1, źródło: xStation

Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Monnari za grudzień 2018 r.

Spółka Monnari z siedzibą w Łodzi powstała w 2000 r. Firma skoncentrowała się na stworzeniu własnych kompleksowych kolekcji, skierowanych głównie do kobiet powyżej 30 roku życia, w atrakcyjnym segmencie odzieży markowej. Jej kapitalizacja wynosi 143 mln PLN.

Zarząd Monnari informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w grudniu 2018 roku wyniosły ok. 36,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku (33,4 mln zł) o 10,48 %.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie 4. kwartału 2018 roku wyniosła ok. 84,4 mln zł – o 9,61% więcej niż za 4. kwartał 2017 roku (77,0 mln zł) a w okresie całego 2018 roku ok. 241,5 mln zł – o 1,15% mniej niż za cały 2017 rok (244,3 mln zł).

Orbex
wykres mon Monnari D1 10.01.2019
Monnari D1, źródło: xStation

Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Kapitalizacja Towarzystwa wynosi 126 mln PLN.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, że na koniec grudnia 2018 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 5 156 003 853,05 zł

Na powyższą sumę aktywów składały się:

  • 168 024 039,25 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
  • 341 275 359,02 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 1 499 376 962,33 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 3 147 327 492,45 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 112 620 993,76 zł.

wykres ali Altus D1 10.01.2019
Altus D1, źródło: xStation


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here