Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

PKO BP publikuje daty raportów w 2019 roku

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się liderem bankowości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem posiadanych aktywów i kapitałów oraz efektywności operacyjnej. Jego kapitalizacja wynosi 49,4 mld PLN.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd PKO BP informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:

  1. raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. – 4 marca 2019 r.,
  2. skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.,
  3. skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.,
  4. skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2019 r. – 7 listopada 2019 r.
wykres pko d1 11.12.2018
PKO BP D1, źródło: xStation

Skarbiec powołuje nowych Członków Rady Nadzorczej

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Skarbiec jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Ponadto, Grupa świadczy usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Do pozostałych usług należy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów Grupy i podmiotów zewnętrznych oraz działalność związana z pośrednictwem finansowym. Kapitalizacja Spółki jest na poziomie 156 mln PLN.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania grupami dokonało wyboru Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z dokonaniem w drodze głosowania grupami wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej Spółki wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych jej członków. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

  1. Bogusława Rajcy
  2. Stanisława Kluzy
  3. Anny Milewskiej
  4. Macieja Radziwiłła.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło powierzyć Stanisławowi Kluzie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a Bogusławowi Rajcy pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

wykres skh skarbiec d1 11.12.2018
Skarbiec D1, źródło: xStation
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: polski złoty kurs | dow jones online | notowanie pgnig | mrc notowania | eurusd | gpw notowania |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here