Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Sąd oddala wniosek przeciwko PCC Rokita

PCC Rokita SA to firma z ponad sześćdziesięciopięcioletnią tradycją, jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce i największa na Dolnym Śląsku. Podstawowym obszarem działalności operacyjnej Emitenta jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, które wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w segmencie chemii przemysłowej jak również w przemyśle budowlanym i tekstylnym. Kapitalizacja Spółki wynosi 1,73 mld PLN.

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30.01.2019 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.01.2019 r., którym to Sąd oddalił w całości złożony przez HH Technology przeciwko PCC Rokita wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu”.

Zgodnie z treścią uzasadnienia postanowienia, zdaniem Sądu, HH Technology nie uprawdopodobnił naruszenia patentu, nie przedłożył też żadnych miarodajnych środków pozwalających na uznanie, że Spółka w sposób bezprawny wykorzystuje opatentowaną technologię poprzez sprzedaż wynalazku na polskim i zagranicznych rynkach. Tym samym nie sposób uznać, by PCC Rokita uzyskiwała nieuczciwą przewagę nad podmiotami, które wykupiły od HH Technology licencję na wykorzystywanie wynalazku ani nad HH Technology.

Zdaniem Sądu, obawa HH Technology o przyszłe zaspokojenie nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy, nie sposób też uznać, by była realna. Ponadto zdaniem Sądu jednocześnie wskazać należy, iż powyższe nie przesądza zasadności żądania w niniejszej sprawie. Prawdziwość i zasadność twierdzeń HH Technology oraz ostateczna ocena prawna sprawy zostanie bowiem rozstrzygnięta przez Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, wydanym w szczególności po zaznajomieniu się ze stanowiskiem Spółki, jej zarzutami oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

HH Technology przysługiwać będzie na postanowienie Sądu zażalenie.

wykres pcr Rokita D1 31.01.2019
PCC Rokita D1, źródło: xStation

Strategia Gobarto na lata 2019-2024

Gobarto S.A. to największa polska firma, zajmująca się ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa czerwonego – wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny, słynąca z wysokiej jakości swoich produktów. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej. Główny zakład produkcyjny, znajdujący się w Grąbkowie, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów mięsnych w Europie. Kapitalizacja Gobarto wynosi 202 mln PLN.

Gobarto informuje o przyjęciu w dniu dzisiejszym przez Emitenta strategii działania grupy kapitałowej Emitenta na lata 2019 – 2024. Nowo przyjęta strategia działania zastępuję strategię działania Emitenta i jego grupy kapitałowej na lata 2015 – 2019, o przyjęciu której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 35/2015 z 23 lipca 2015 roku.

W nowo przyjętej strategii działania Emitent zakłada umocnienie się na pozycji jednego z liderów produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co przyczyni się do wzrostu efektywności i pozyskania przewagi konkurencyjnej.

Orbex

Strategia działania grupy kapitałowej Emitenta na lata 2019 – 2024 zakłada:

W segmencie zwierzęcym:

  • rozwój produkcji tucznika w ramach programu Gobarto 500, opartego o partnerską, długoletnią współpracę Emitenta z rolnikami na korzystnych, opłacalnych ekonomicznie dla obu stron warunkach;
  • inwestycje w nowe fermy zarodowe zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programu Gobarto 500 ferm tuczowych; nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie budowa biogazowni;

W segmencie produkcyjnym:

  • inwestycje w zakład ubojowy celem zwiększenia efektywności kosztowej i optymalizacji produkcji;
  • stałe rozszerzanie portfolio rynków eksportowych zapewniające utrzymanie wysokiego poziomu przychodów eksportowych w strukturze przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

W segmencie przetwórczym:

  • integrację oraz optymalizację segmentu przetwórstwa w celu wypracowania docelowego modelu jego funkcjonowania w grupie kapitałowej Emitenta;
  • umocnienie pozycji rynkowej wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta Zakładów Mięsnych Silesia S.A. w grupie liderów krajowego przetwórstwa mięsnego poprzez wzrost produkcji i organiczny rozwój sprzedaży przetworów z mięsa.

W segmencie dystrybucyjnym:

  • sukcesywne zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje.

W pozostałych obszarach:

  • aktywną komercjalizację posiadanych aktywów nieruchomościowych poprzez ich sprzedaż, wynajem, a także poprzez partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi.
wykres gob Gobarto D1 31.01.2019
Gobarto D1, źródło: xStation

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa DORACO przeciwko Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów “pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka ma kapitalizację na poziomie 43,8 mln PLN.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w sprawie z powództwa Korporacji Budowlanej DORACO spółka z o.o. przeciwko Mostostal Warszawa SA., w ramach którego oddalił apelację Spółki i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2017 r., którym Sąd zasądził na rzecz DORACO od Spółki kwotę 10,93 mln zł wraz z odsetkami ustawowym liczonymi od dnia 28 marca 2015 r. do dnia zapłaty.

DORACO dochodziło od Mostostalu Warszawa S.A. kary umownej za odstąpienie przez DORACO z winy Spółki od umowy podwykonawczej o roboty budowlane, wykonywanej przez DORACO w ramach inwestycji pn. „Budowa Zakładu Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”. Spółka zawiązała w 2016 r. rezerwę na poczet powyższego roszczenia.

wykres msw Mostostal Warszawa D1 31.01.2019
Mostostal Warszawa D1, źródło: xStation


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here