Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Newag – zamówienie na elektryczne zespoły trakcyjne

Jako jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce Newag ma wieloletnie doświadczenie w produkcji i modernizacji taboru kolejowego. Newag jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Swoje produkty z sukcesem dostarcza polskim i zagranicznym klientom. Kapitalizacja Spółki wynosi 675 mln PLN.

Zarząd spółki Newag informuje, iż w dzisiejszym Spółka otrzymała od Ferrovie Del Sud Est E Servizi Automobilistici z siedzibą Bari we Włoszech (“FSE”) zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Spółkę na rzecz FSE kolejnych sześciu Zespołów Trakcyjnych. Łączna wartość wynosi 24 210 000,00 EUR netto (co stanowi 103 860 900,00 PLN netto według średniego kursu NBP na dzień dzisiejszy).

wykres newag d1 7.12.2018
Newag D1, źródło: xStation

Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus TFI

Altus TFI zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Kapitalizacja Spółki wynosi 104 mln PLN.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A informuje, że na koniec listopada 2018 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 6 651 930 142,08 zł.

Orbex

Na powyższą sumę aktywów składały się:

  • 198 197 104,49 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
  • 1 718 308 596,33 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 1 615 193 605,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 3 120 230 835,29 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 117 222 520,47 zł.

wykres ali altus d1 7.12.2018
Altus D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here