Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Neuca prezentuje wyniki roczne

Grupa Neuca jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. Grupa Kapitałowa łączy ponad 20 przedsiębiorstw oferujących szeroki portfel usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Model zależności spółek w Grupie NEUCA ma charakter holdingowy, gdzie podmiotem dominującym jest NEUCA SA. W całej Grupie, której centrala znajduje się w Toruniu zatrudnionych jest ok. 3,5 tys. pracowników i współpracowników. NEUCA jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tys. aptek w Polsce z udziałem w rynku wynoszącym ok. 30%. Kapitalizacja Grupy wynosi 1,19 mld PLN.

22 marca tuż po północy Zarząd Neuca opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto w 2018 roku wyniósł 98,3 mln PLN w porównaniu do 94,1 mln PLN rok wcześniej. Kluczowe pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów wyglądają następująco:

Neuca wyniki

wykres neu Neuca D1 22.03.2019
Neuca D1, źródło: xStation

Alumetal – skonsolidowany raport roczny i rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym co do wielkości w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz aluminium do odtleniania stali. W 2014 r. Grupa Alumetal miała 6% udziału pod względem wolumenu sprzedaży w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne: w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne Grupy wynoszą 165.000 ton rocznie. Grupa ma kapitalizację na poziomie 709 mln PLN.

21 marca Alumetal opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto spółki wyniósł 74,3 mln PLN w porównaniu do 70,7 mln PLN rok wcześniej. Oto sprawozdanie z całkowitych dochodów:

alumetal wyniki

Zarząd Spółki Alumetal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

1) kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki,

2) kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

wykres aml Alumetal D1 22.03.2019
Alumetal D1, źródło: xStation

Raport roczny JW Construction

J.W. Construction Holding S.A. to największy polski deweloper mieszkaniowy, budujący w Warszawie i innych miastach kraju: Łodzi, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz za granicą. Spółka jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1994r. W tym czasie wybudowała i ma w trakcie realizacji blisko 25 000 mieszkań i 350 domów jednorodzinnych. J.W. Construction jest właścicielem i operatorem sieci Hotel 500 zlokalizowanych w Zegrzu, Tarnowie Podgórnym, Strykowie i Cieszynie. Kapitalizacja Grupy wynosi 235 mln PLN.

21 marca JW Construction zaprezentował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto Spółki zmalał w 2018 roku do 16,5 mln PLN w porównaniu do 25,9 mln PLN rok wcześniej. Na powyższy wynik ujemnie wpłynęła jednorazowa transakcja związana ze sprzedażą nieruchomości we Wrocławiu. Oto rachunek wyników:

jwc wyniki

wykres jwc JW Construction D1 22.03.2019
JW Construction D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here