Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej Lotos za 4 kwartał 2018 roku

Grupa Kapitałowa Lotos jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej Lotos, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Kapitalizacja Grupy wynosi 17,03 mld PLN, wchodzi ona w skład indeksu WIG20.

Te artykuły również Cię zainteresują
Grupa Lotos S.A. przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej Lotos za 4 kwartał 2018 roku:

 1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,92 mld PLN
 2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,89 mld PLN; w tym:
  1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,62 mld PLN
  2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,26 mld PLN
 3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,71 mld PLN.
 4. Efekt LIFO: 0,17 mld PLN (obniżający raportowany wynik operacyjny)

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT może mieć dodatni wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 0,3 mld PLN, w tym:

 • Zwiększenie wyniku o +0,4 mld PLN: odwrócenie odpisu aktualizującego nakłady na złoże YME
 • Zwiększenie wyniku o +0,1 mld PLN: rozpoznanie należnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia YME, dotyczącego wadliwej platformy MOPU
 • Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld PLN: saldo pozostałych odpisów i rezerw w segmencie wydobywczym
 • Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld PLN: saldo odpisów i rezerw w segmencie produkcji i handlu, w tym: -0,05 mld PLN: rezerwa na ryzyko podatkowe.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu rocznego za 2018 rok, którego publikacja odbędzie się 7 marca 2019 roku.

wykres lts Lotos D1 6.02.2019
Lotos D1, źrodło: xStation

Wstępne wyniki finansowe Instal Kraków za 2018 rok

Grupa Kapitałowa Instal Kraków specjalizuje się przede wszystkim w działalności w zakresie produkcji budowlano-montażowej, produkcji przemysłowej oraz usług produkcyjnych. Ponadto Grupa Kapitałowa specjalizuje się w branży systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oferując kompleksowe usługi projektowania, produkcji, wykonawstwa oraz obsługę eksploatacyjną systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Spółka ma kapitalizację na poziomie 102 mln PLN.

Zarząd spółki Instal Kraków S.A. informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 05.02.2019 roku procesu rozliczania wyniku finansowego za 2018 rok powziął informację o następujących, znacząco wyższych niż w latach poprzednich, wstępnych wynikach finansowych za 2018 rok:

 • Przychody ze sprzedaży 297,8 mln PLN
 • Zysk brutto 34,1 mln PLN
 • Zysk netto 27,4 mln PLN

Osiągnięcie tak wysokiego zysku netto w 2018 roku związane jest z dobrym wynikiem finansowym za I kwartał 2018 roku (o głównych czynnikach jakie wpłynęły na ten wynik Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 20.04.2018 roku), oraz z dużym zainteresowaniem klientów w kolejnych kwartałach oferowanymi przez Spółkę lokalami mieszkalnymi w ramach oddanej do użytkowania inwestycji przy ul. Przewóz w Krakowie, co Spółka anonsowała w raporcie za III kwartał 2018 roku.

wykres ink Instal Kraków D1 6.02.2019
Instal Kraków D1, źrodło: xStation

Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

British Automotive Holding poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Wchodzące w skład Grupy spółki są od 2003 r. Generalnym Importerem Jaguar Land Rover, bezpośrednim Dilerem (Direct Dealer) Aston Martin. Kapitalizacja Grupy wynosi 82,7 mln PLN.

Zarząd British Automotive Holding S.A. informuje, że w styczniu 2019 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:

 • Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 256 szt. (+28% r/r), w tym 182 samochody marki Land Rover i 74 samochody marki Jaguar;
 • Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 107 szt. (-5% r/r), w tym 65 samochodów marki Land Rover i 42 samochody marki Jaguar, sprzedane do dealerów spoza Grupy; 100 szt. (+28% r/r), w tym 72 samochody marki Land Rover i 28 samochodów marki Jaguar, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego.
 • Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 51 M PLN (+20% r/r);

Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: prognozy bitcoin | biomedlub | pgnig akcje | dax index | kryptowaluty | kryptowaluty informacje |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here