Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Raport roczny Kruk

Kruk S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, Spółka z małej kilkunastoosobowej firmy, stała się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. KRUK stosuje innowacyjną strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych – na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na dogodne raty. Kapitalizacja Spółki wynosi 3,08 mld PLN.

Zarząd Kruk S.A. opublikował 7 marca formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto spółki wyniósł w 2018 roku 330,4 mln PLN w porównaniu do 295,2 mln PLN rok wcześniej. Oto najważniejsze wyniki:

kruk wyniki

wykres kru Kruk D1 08.03.2019
Kruk D1, źródło: xStation

Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za 2018 r.

Konsorcjum Stali jest liderem w produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Nowoczesna baza magazynowa i najnowsze maszyny pozwalają na szybką realizację zamówień. Dzięki inwestycjom, jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce. Kapitalizacja Spółki wynosi 161 mln PLN.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. przekazuje informację o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. Skonsolidowany przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. wyniósł 1 829 349 tys. zł co stanowi wzrost o 297 684 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 wyniósł 43 029 tys. zł – w roku poprzednim wynik ten wyniósł 41 554 tys. zł. Zdaniem Zarządu wzrost przychodów oraz wynik finansowy netto za rok 2018 na poziomie porównywalnym do rekordowych w historii Spółki wyników za rok 2016 i 2017 jest efektem właściwego wykorzystania dobrej koniunktury w gospodarce mimo dynamicznych zmian w jej otoczeniu.

Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne zaudytowane dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 11.04.2019 r. – zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2019 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 31.01.2019 r.

Orbex
wykres kst Konsorcjum Stali D1 08.03.2019
Konsorcjum Stali D1, źródło: xStation

Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Kapitalizacja Towarzystwa wynosi 145 mln PLN.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, że na koniec lutego 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 4 564 968 959,69 zł

Na powyższą sumę aktywów składały się:

  • 115 004 664,23 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
  • 83 748 653,64 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 1 229 354 311,85 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 3 136 861 329,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 111 225 463,37 zł.

wykres ali ALTUS D1 08.03.2019
ALTUS D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here