Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

KGHM publikuje strategię na lata 2019-2023

KGHM jest światowym producentem miedzi i srebra z ponad 50-letnim doświadczeniem. Długoterminowym celem jest dołączenie do grupy dużych globalnych producentów miedzi o produkcji około 700 tys. ton miedzi rocznie przy jednoczesnym respektowaniu etyki biznesu, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Posiada jedno z największych na świecie złóż miedzi, dzięki czemu ma zagwarantowaną ciągłość produkcji w Polsce przez kolejne 40 lat. Kapitalizacja Spółki jest na poziomie 17,94 mld USD, znajduje się ona w indeksie WIG20.

Zarząd KGHM Polska Miedź informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023.

W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kwartale 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu Strategii.

Celem przeglądu strategicznego było zapewnienie spójności Strategii Spółki z aktualnym otoczeniem rynkowym oraz potrzebami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono założenia Strategii Spółki na lata 2019-2023. Wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju:

  • Elastyczność – obejmująca przede wszystkim zagadnienia związane z przemysłem 4.0, digitalizacją i elektromobilnością,
  • Efektywność – będącą odpowiedzią na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0,
  • Ekologia – bazująca na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, gospodarce obiegu zamkniętego oraz proekologicznej produkcji,
  • E-przemysł – oparty na robotyzacji, digitalizacji, społeczeństwie opartym na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0.
wykres kgh kghm d1 20.12.2018
KGHM D1, źródło: xStation

Wirtualna Polska nabyła udziały w Superauto24.com

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności: portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok; portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy; portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Jej kapitalizacja wynosi 1,51 mld PLN.

Orbex

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 r. w wykonaniu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 14 grudnia 2018 r., z dwoma osobami fizycznymi, spółką Superauto24.com, spółką Grupa Super Auto oraz spółką Super Auto sp.j. B. Chojnacki, K. Makula, Emitent:

  1. zawarł ze Sprzedającymi przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów spółki Superauto24.com na podstawie której Emitent nabył łącznie 20 udziałów Superauto24.com o wartości nominalnej 100,00 zł każdy za łączną cenę 450.000,00 zł
  2. objął 11 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Superauto24.com, w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 20.650.000,00 zł

W wyniku dokonanej Transakcji, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Superauto24.com przez sąd rejestrowy, Emitent będzie posiadać 50,8% udziałów Superauto24.com uprawniających do wykonywania 50,8% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Superauto24.com to agregator nowych samochodów pochodzących od autoryzowanych dilerów oraz ekspert w finansowaniu zakupu samochodu współpracujący z największymi bankami i firmami leasingowymi w Polsce. Prognozowane przychody Superauto24.com za 2018 rok wyniosą ponad 10 mln zł, natomiast znormalizowana EBITDA ok. 4,3 mln zł.

wykres wpl wirtualna polska d1 20.12.2018
Wirtualna Polska D1, źródło: xStation

11 bit studios zawiera umowę kredytu inwestycyjnego

11 bit studios to studio z Warszawy tworzące gry wieloplatformowe dostępne na całym świecie. Produkowane tytuły zdobyły wiele prestiżowych nagród w tym Apple Design Award, Best of Pax czy IGN Editor’s Choice. Oprócz zajmowania się własnymi produkcjami, jest również wydawcą – dla zespołów chcących wydać swoje dzieło na świat ma 11 bit launchpad. Kapitalizacja Spółki wynosi 567 mln PLN.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje, że zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 12 600 000,00 PLN. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie części zapłaty ceny zakupu nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2.

Kredyt udzielany jest na okres do dnia 11 grudnia 2028 roku. Jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku w wysokości 0,9 p.p. i będzie w 100 proc. zabezpieczony przed ryzykiem zmiany stopy procentowej. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Spółki po spełnieniu standardowych warunków dla tego typu umów kredytowych, a w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń.

Zabezpieczeniem spłaty wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z umowy Kredytu są:

  1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową;
  2. hipoteka umowna do kwoty 20 223 000,00 PLN ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawie własności posadowionego na niej budynku;
  3. przelew na rzecz PKO BP wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Nieruchomości.
wykres 11b 11bit d1 20.12.2018
11bit D1, źródło: xStation


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here