Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

JSW podpisała kluczowe warunki finansowania

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) to największy producent węgla koksowego typu 35 w Unii Europejskiej. Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 45% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o większej wartości. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Jej kapitalizacja wynosi 8,02 mld PLN. JSW znajduje się w indeksie WIG20.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku przedstawiciele JSW jako Kredytobiorcy oraz PKO BP S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działających łącznie jako Kredytodawcy podpisali kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla Grupy Kapitałowej JSW (“GK JSW”) („Term Sheet”). Finasowanie zostanie udzielone w formie kredytu terminowego, pożyczki terminowej, kredytu odnawialnego oraz kredytu akwizycyjnego – pod warunkiem uzyskania właściwych zgód korporacyjnych zarówno po stronie Kredytodawców jak i Spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczycącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców.

Term Sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony Kredytodawców w wysokości 460,0 mln PLN oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81,0 mln USD.

Planowane do pozyskania Finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia GK JSW, finansowanie inwestycji GK JSW i finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Finasowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata.

wykres JSW D1 8.01.2019
JSW D1, źródło: xStation

Miesięczne przychody ze sprzedaży Inter Cars

Inter Cars jest największym importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Oferta obejmuje również wyposażenie warsztatowe, w szczególności urządzenia do obsługi i naprawy samochodów oraz części do motocykli i tuningu. Pełni rolę wyspecjalizowanego podmiotu logistycznego, którego zadaniem jest organizacja i finansowanie przepływu towarów od producentów do lokalnych dystrybutorów, działających w formie filii, którzy dostarczają towar finalnym odbiorcom (warsztatom, sklepom, odbiorcom indywidualnym itp.). Kapitalizacja Inter Cars wynosi 2,98 mld PLN.

Zarząd Inter Cars S.A., w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars w grudniu 2018 r.:

inter cars wyniki

wykres car Inter CArs D1 8.01.2019
Inter Cars D1, źródło: xStation

Ten Square Games – kwartalne przychody ze sprzedaży

Ten Square Games jest jednym z czołowych polskich producentów gier przeglądarkowych i mobilnych oferowanych w modelu, w którym produkcje są udostępniane użytkownikom bez konieczności uiszczenia opłaty początkowej (model free-toplay). We wskazanym modelu, przychody są generowane poprzez zakup opcjonalnych funkcjonalności lub też poprzez wyświetlanie reklam. Od początku działalności do dnia 31 marca 2018 roku Grupa wyprodukowała około 200 gier, które zostały pobrane blisko ponad 280 milionów razy. Kapitalizacja Grupy wynosi 607 mln PLN.

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ten Square Games w czwartym kwartale 2018 roku wyniosły 42,5 mln zł w porównaniu do 10 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.

wykres ten square games D1 8.01.2019
Ten Square Games D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here