Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

JSW z nowym członkiem Rady Nadzorczej

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) to największy producent węgla koksowego typu 35 w Unii Europejskiej. Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 45% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o większej wartości. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Jej kapitalizacja wynosi 7,67 mld PLN. JSW znajduje się w indeksie WIG20.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2019 roku w godzinach wieczornych Spółka otrzymała oświadczenie, zgodnie z którym Minister Energii powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym Pana Roberta Małłka.

Pozostałe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej JSW Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

wykres JSW D1 18.01.2019
JSW D1, źródło: xStation

Uzgodnienie Planu Połączenia Getin Noble Bank z Idea Bank

Getin Noble Bank jest drugim największym bankiem z większościowym polskim kapitałem. Bankowość detaliczną reprezentuje marka Getin Bank, której Klientami są osoby oczekujące sprawdzonych produktów finansowych oraz uproszczonych procedur. W ramach marki Noble Bank świadczone są usługi w zakresie Private Bankingu – poza dedykowanymi produktami finansowymi Noble Bank oferuje także doradztwo w zakresie nieruchomości, inwestycji, wsparcia prawno-podatkowego oraz art bankingu. Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,2 mln Klientów. Spółka ma kapitalizację na poziomie 397 mln PLN.

Zarząd Getin Noble Bank S.A niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 r. Zarząd Banku oraz Zarząd Idea Banku, w oparciu o przeprowadzone analizy obejmujące aspekty biznesowe, finansowe oraz prawne połączenia, uzgodniły i podpisały Plan Połączenia Getin Noble Bank S.A. Idea Bank S.A

Połączenie Banku z Idea Bankiem dokonywane zgodnie z Planem Połączenia nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom Banku.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo w związku z Połączeniem, w tym w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie.

Orbex

getin idea połączenie

wykres gnb Getin Noble D1 18.01.2019
Getin Noble D1, źródło: xStation

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2018 r.

Spółka Esotiq & Henderson jest producentem działającym w segmencie bieliźniarskim rynku odzieżowego i tekstylnego. Emitent posiada własny dział zajmujący się projektowaniem produktów marek własnych. Produkcja zlecana jest podwykonawcom z Dalekiego Wschodu. Podstawowymi produktami oferowanymi przez Emitenta jest bielizna damska marki ESOTIQ oraz bielizna męska marki HENDERSON. Sprzedaż produktów odbywa się w oparciu o 32 salony własne zlokalizowane głównie w galeriach handlowych oraz 74 salony prowadzone w oparciu o umowy franczyzy. Kapitalizacja Spółki wynosi 37,7 mln PLN.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 16 mln zł i były wyższe o około 7 proc. od przychodów osiągniętych w grudniu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2018 r. wyniosły około 154 mln zł i były wyższe o około 4 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w grudniu 2018 r. wyniosły około 0,9 mln zł i były wyższe o około 85 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – grudzień 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 9,1 mln zł i były wyższe o około 55 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 68 proc. i była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w grudniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2018 r. wyniosła około 64 proc. i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 17 873 m kw. i była większa o około 3 proc. niż rok wcześniej.

wykres eah Esotiq & Henderson D1 18.01.2019
Esotiq & Henderson D1, źródło: xStation


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here