Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Impexmetal za 2018 rok

Impexmetal S.A. zbudował Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi około 30 firm, krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych. Ma ponad 50-letnią tradycję w handlu zagranicznym tymi metalami, ich półfabrykatami oraz łożyskami. Obecnie Impexmetal jest jedną z największych w Polsce organizacji o strukturze holdingu produkcyjno-handlowego. Kapitalizacja Grupy wynosi 657 mln PLN.

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 18.02.2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Impexmetal za rok 2018 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku):

 • przychody ze sprzedaży: 1.230,6 mln zł (1.140,4 mln zł),
 • zysk brutto na sprzedaży: 156,4 mln zł (136,5 mln zł),
 • zysk z działalności operacyjnej: 142,5 mln zł (107,5 mln zł),
 • EBITDA: 180,4 mln zł (142,6 mln zł),
 • zysk netto: 141,6 mln zł (73,9 mln zł).

Wpływ na wyniki osiągnięte w 2018 r., w porównaniu do wyników osiągniętych w 2017 roku, miały w szczególności:

 • zwiększenie ilości sprzedaży wyrobów aluminiowych (o 3%),
 • poprawa efektywności produkcji wyrobów aluminiowych skutkująca zwiększeniem rentowności sprzedaży,
 • wyższe o ok. 20 mln zł wpływy z dywidend,
 • rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.

Spółka informuje, iż szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową IMPEXMETAL w roku 2018 zostaną przekazane w rocznych raportach okresowych za rok 2018, które zostaną opublikowane w dniu 16 kwietnia 2019 r.

wykres ipx Impexmetal D1 19.02.2019
Impexmetal D1, źródło: xStation

Trakcja – Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok

Trakcja est jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Doskonała znajomość rynku umożliwiła Grupie uzyskanie portfela zamówień do końca 2014 roku. Głównym Zamawiającym dla spółki są PKP Polskie Linie Kolejowe (90% zamówień). Pozostałe zamówienia obejmują sektor energetyczny oraz infrastrukturę miejskiego transportu szynowego w całej Polsce. Spółka ma kapitalizację na poziomie 193 mln PLN.

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2018 rok:

 • Przychody ze sprzedaży: 1.004.296 tys. zł
 • Wynik brutto ze sprzedaży: -123.168 tys. zł
 • EBITDA: -84.976 tys. zł
 • Wynik netto: -74.999 tys. zł

Istotne zdarzenia mające wpływ na zaprezentowane powyżej wyniki:

 1. wpływ aktualizacji budżetów kontraktów w IV kwartale 2018 roku w kwocie -138.943 tys. zł.
 2. rozpoznanie przychodu ze sprzedaży, w pozostałej działalności operacyjnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i urządzeń posadowionych na nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu za cenę wynoszącą 53.000 tys. zł brutto (w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018)
wykres trk Trakcja D1 19.02.2019
Trakcja D1, źródło: xStation

Wstępne skonsolidowane przychody Esotiq & Henderson w styczniu 2019 r.

Spółka Esotiq & Henderson jest producentem działającym w segmencie bieliźniarskim rynku odzieżowego i tekstylnego. Emitent posiada własny dział zajmujący się projektowaniem produktów marek własnych. Produkcja zlecana jest podwykonawcom z Dalekiego Wschodu. Podstawowymi produktami oferowanymi przez Emitenta jest bielizna damska marki ESOTIQ oraz bielizna męska marki HENDERSON. Sprzedaż produktów odbywa się w oparciu o 32 salony własne zlokalizowane głównie w galeriach handlowych oraz 74 salony prowadzone w oparciu o umowy franczyzy. Kapitalizacja Spółki wynosi 41,9 mln PLN.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 23 proc. od przychodów osiągniętych w styczniu 2018 r.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w styczniu 2019 r. wyniosły około 1,4 mln zł i były wyższe o około 125 proc. rok do roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 56 proc. i była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w styczniu roku poprzedniego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec stycznia 2019 r. wynosiła 17 959 m kw. i była większa o około 3 proc. niż rok wcześniej.

wykres eah Esotiq & Henderson D1 19.02.2019
Esotiq & Henderson D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here