Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Kęty – prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się z pięciu głównych segmentów biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych), działających w następujących obszarach: produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW); projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment Systemów Aluminiowych, SSA); produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG); usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych (Segment Usług Budowlanych, SUB) oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi (Segment Akcesoriów Budowlanych, SAB). Grupa ma kapitalizację na poziomie 3,3 mld PLN.

Zarząd Grupy Kęty S.A., w związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą budżetu Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego podaje do publicznej wiadomości prognozę wybranych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok.

Orbex

Kęty wyniki prognozy

wykres kty Kęty D1 7.02.2019
Grupa Kęty D1, źródło: xStation

Wstępne wyniki finansowe Ergis za 2018 rok

Grupa Kapitałowa Ergis, budowana konsekwentnie od 1998 roku, w oparciu o firmę, której korzenie sięgają 1922 roku, to środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych oraz folii do pakowania żywności i farmaceutyków i folii hydroizolacyjnych z PVC. Grupa skupia nowoczesne i innowacyjne podmioty, dzięki czemu jest przykładem przedsiębiorstwa dynamicznego i o stabilnej pozycji rynkowej. Kapitalizacja Grupy wynosi 99 mln PLN.

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za 2018 roku [tys. PLN]:

2018 – wstępne, 2017, dynamika:

  • Przychody ze sprzedaży: 776 144, 749 558, 3,5%
  • Zysk operacyjny: 22 066, 33 537, -34,2%
  • EBITDA: 46 097, 56 264, -18,1%
  • Zysk brutto: 17 376, 29 909, -41,9%
  • Zysk netto: 14 04,9 20 858, -32,6%
  • Zadłużenie odsetkowe: 148 084, 163 183, -9,3%

W 2018 roku sprzedaż Grupy wzrosła o 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Podstawową przyczyną spadku wyników w 2018 roku są trudności Grupy na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Pomimo nieznacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży (o 2%), zysk EBITDA zrealizowany w tym biznesie był bliski zera, wobec prawie 9 mln w 2017 roku. W tym sektorze w 2018 roku Grupa nie była w stanie przenieść na klientów istotnego wzrostu cen surowców. Cena płatków PET w 2018 roku wzrosła o 20,7% (w 2017 wzrost ten wyniósł 11,1%), a cena PET virgin o 17,2% (w 2017 ceny wzrosły o 18,1%).

Niekorzystnie na wyniku finansowym odbiły się także problemy z uruchomieniem w Berlinie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET. Do dziś linia ta nie osiągnęła planowanych parametrów i Spółka nie dokonała kontraktowego odbioru linii. Spółka oczekiwała, że linia ta zwiększy poziom realizowanego EBITDA w 2018 roku o 4 mln PLN. Obecnie odbiór tej linii planowany jest na przełom I i II kwartału 2019 rok.

Grupa w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET. Wyniki finansowe osiągnięte na sprzedaży folii miękkich PVC oraz drukowanych opakowań do żywności były zbliżone do oczekiwań i nieznacznie korzystniejsze niż w 2017. W 2018 roku nastąpił dalszy wzrost sprzedaży i zysku folii stretch nanoErgis, przy lekkim spadku wyników realizowanych na standardowej folii stretch.

Wartości EBITDA i zysku w 2018 roku są także obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 6,9 mln zł w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2017 r. (o 14,1 mln w porównaniu z 2016 r.).

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 18 kwietnia 2019 r.

wykres egs Ergis D1 7.02.2019
Ergis D1, źródło: xStation


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here