Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

GPW przekazuje raport roczny

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,69 mld zł.

28 lutego Zarząd GPW opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto wyniósł 183,7 mln PLN w porównaniu do 158,7 mln PLN rok wcześniej.

gpw wyniki

wykres GPW D1 1.03.2019
GPW D1, źródło: xStation

Netia – publikacja raportu rocznego

Netia wraz ze swoimi spółkami zależnymi (“Grupa Netia”) jest największym alternatywnym operatorem świadczącym przewodowe usługi telefoniczne w Polsce. Grupa Netia świadczy różnorodne głosowe usługi telekomunikacyjne i usługi transmisji danych. Usługi te obejmują głosowe połączenia telefoniczne (w tym: połączenia międzystrefowe, połączenia międzynarodowe i połączenia do sieci komórkowych), sieć cyfrową z integracją usług (“ISDN”), usługi Voice over Internet Protocol (“VoIP”), pocztę głosową, dzierżawę łączy i transmisję danych oraz usługi Frame Relay i MPLS. Kapitalizacja Grupy wynosi 1,67 mld PLN.

28 lutego Zarząd Netia opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk na akcję wyniósł 19 groszy w porównaniu do 10 groszy rok wcześniej.

netia wyniki

wykres net Netia D1 1.03.2019
Netia D1, źródło: xStation

ALTUS – raport roczny

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Kapitalizacja Towarzystwa wynosi 145 mln PLN.

28 lutego Zarząd ALTUS TFI opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto wyniósł 52,2 mln PLN w porównaniu do 99,9 mln PLN rok wcześniej.

altus wyniki

wykres ali Altus D1 1.03.2019
Altus D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here