Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. 


Gino Rossi dokonuje odpisów aktualizujących środki trwałe

W komunikacie ze spóki możemy przeczytać: Gino Rossi zawiązało rezerwy oraz dokonało odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, zapasów i należności w łącznej wysokości około 24 mln zł, co obniży wynik finansowy netto spółki i grupy kapitałowej za 2018 rok. Po uwzględnieniu tych operacji jednostkowa strata netto Gino Rossi w 2018 roku wyniesie nieco ponad 100 mln zł, strata EBITDA 48,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosą niespełna 150 mln zł. Pełny raport Gino Rossi przedstawi 19 kwietnia.

“Zarząd Gino Rossi w związku z procesem przygotowywania danych na potrzeby jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., kierując się zasadą ostrożnej wyceny aktywów finansowych, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w przedmiocie zawiązania rezerwy oraz dokonania odpisów, które zostaną ujęte w powyższych sprawozdaniach finansowych”

Kurs akcji gino rossi

Śnieżka notuje blisko 62 miliony zysku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 61,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 55,89 mln zł zysku rok wcześniej. W poprzednim raporcie spółka szacowała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniesie 63,8 mln zł, a jednostkowy zysk netto 60,9 mln zł w 2018 r. Zysk operacyjny w 2018 r. wyniósł 79,65 mln zł wobec 73,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 586,78 mln zł w 2018 r. wobec 564,48 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy możemy przeczytać: “Pomimo rekordowo wysokich wydatków na rozwój, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok i kolejne lata. Obrazują to dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu – przychody i zyski grupy rosną, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Ponadto Śnieżka zamierza kontynuować wypłacanie dywidendy, aby dzielić się sukcesem z akcjonariuszami. W 2018 roku spółka wypłaciła prawie 27,8 mln zł, a w ciągu 15 lat obecności na GPW łącznie ponad 336 mln zł dywidendy”

Kurs akcji Sniezki
źródło: xStation

Tarczyński z 25 milionami zysku netto

Tarczyński odnotował 25,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 23,45 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 44,87 mln zł w stosunku do 36,57 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 760,42 mln zł w 2018 r. wobec 732,84 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. sięgnął 28,46 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Kurs akcji tarczynski
źródło: xStation

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here