Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Daty raportów okresowych CCC

CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 8,07 mld PLN.

Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:
  • I kwartał 2019 r. – 15.05.2019 r.
  • III kwartał 2019 r. – 30.10.2019 r.
  1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 23.08.2019 r.
  2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 14.03.2019 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Emitent nadal będzie przekazywać miesięczne raporty dotyczące sprzedaży z zastrzeżeniem, że począwszy od raportu za styczeń 2019 roku zaprzestaje przekazywania informacji nt. sprzedaży detalicznej przez CCC Germany, w związku z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej CCC Germany. Informacyjnie sprzedaż w Niemczech w roku 2018 wyniosła 217,7 mln PLN wobec 255,9 mln w roku 2017.

wykres ccc D1 7.01.2019
CCC D1, źródło: xStation

Wyniki sprzedaży gier PlayWay

PlayWay to jeden z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Firma powstała w 2011 r., dotychczas wyprodukowała i wydała łącznie 41 gier, które sprzedały się lub zostały pobrane na całym świecie w ok. 14 mln sztuk gier mobilnych i 1 mln egzemplarzy na urządzenia PC/MAC. Firmę wyróżnia bardzo duża liczba zespołów deweloperskich (ponad 40) i duża liczba gier wytwarzanych jednocześnie, co zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia rynkowego sukcesu. Kapitalizacja Spółki wynosi 937 mln PLN.

Zarząd PlayWay S.A. informuje, iż na dzień 31.12.2018 r. do sprzedaży do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 700 tys. szt. gry House Flipper, ponad 640 tys. szt. gry Car Mechanic Simulator 2018 oraz ponad 165 tys. szt. gry Thief Simulator.

Jednocześnie Spółka dodaje, że lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Spółki tzw. Steam Wishlist na dzień 31.12.2018 r. przekracza liczbę 4 mln.

wykres plw PlayWay D1 7.01.2019
PlayWay D1, źródło: xStation

Wynik audytu prawno-gospodarczego Krezus

Krezus S.A. istnieje na polskim rynku od 1994 roku, a jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w 1997 roku. W pierwszych latach działalności spółka pełniła rolę funduszu restrukturyzacyjnego, później skoncentrowała się na realizacji różnego rodzaju projektów inwestycyjnych. Zmienił się profil działalności firmy, która obecnie koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii. Kapitalizacja Spółki wynosi 30,6 mln PLN.

Zarząd Spółki Krezus zawiadamia, że po przeprowadzeniu analizy przeprowadzonego audytu prawno-gospodarczego, którego przedmiotem były działania poprzedniego Zarządu Emitenta, Emitent w dniu 3 stycznia 2019 roku dokonał korekty faktur wystawionych w okresach pomiędzy kwietniem a październikiem 2018 roku, które w ocenie Zarządu Emitenta nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a także dokonał korekty odpowiednich deklaracji podatkowych oraz jednolitych plików kontrolnych w powyższym zakresie.

Skorygowane faktury w ocenie Zarządu Emitenta stanowiły podstawę fikcyjnych zobowiązań Emitenta, które następnie posłużyły do wyprowadzenia majątku Emitenta o znacznej wartości, głównie na rzecz podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z poprzednim Zarządem Emitenta. Konsekwencją dokonanych korekt, jest obowiązek zwrotu mienia stanowiącego własność Emitenta.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta równocześnie zawiadamia, że niezwłocznie podejmie stosowne kroki prawne, których celem będzie odzyskanie majątku Spółki Krezus Spółka Akcyjna oraz naprawienie wyrządzonej Emitentowi szkody w związku z ujawnionymi działaniami poprzedniego Zarządu Emitenta.

wykres kzs Krezus D1 7.01.2019
Krezus D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here