Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

CCC nabywa udziały w HR Group Holding i sprzedaje 100% CCC Germany

CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 7,36 mld PLN.

Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniach 30 – 31 stycznia 2019 r. nastąpiło zamknięcie transakcji: (i) nabycia przez Emitenta mniejszościowego pakietu udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („HR Group”) oraz (ii) zbycia 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta, CCC Germany GmbH.

W dniu 30 stycznia 2019 r. w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce HR Group zawartej w dniu 24 listopada 2018 r. z Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş z siedzibą w Istambule („Flo”), Emitent nabył od Flo łącznie: (i) 289.586.875 zwykłych udziałów HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy, reprezentujących 18,32% kapitału zakładowego HR Group i uprawniających do wykonywania 289.586.875 głosów na zgromadzeniu wspólników HR Group, stanowiących 18,32% ogólnej liczby głosów w HR Group, oraz (ii) 20.000.000 uprzywilejowanych udziałów HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy, reprezentujących 1,27% kapitału zakładowego HR Group i uprawniających do wykonywania 20.000.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 1,27% ogólnej liczby głosów w HR Group; łącznie 309.586.875 udziałów, reprezentujących 19,59% kapitału zakładowego HR Group w zamian za cenę sprzedaży w kwocie 11.336.521,37 euro.

Ponadto w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży udziałów z dnia 24 listopada 2018 r., Emitent zbył na rzecz Blitz 18-535 GmbH z siedzibą w Monachium, tj. spółki zależnej HR Group, udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego spółki CCC Germany GmbH w zamian za cenę sprzedaży w kwocie 1,00 euro.

wykres CCC D1 1.02.2019
CCC D1, źródło: xStation

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group

Grupa Pfleiderer S.A., czerpiąc z wieloletnich doświadczeń na rynku materiałów drewnopochodnych, jest od ponad sześciu lat wschodnioeuropejskim Centrum Biznesowym międzynarodowego koncernu Pfleiderer. W jej skład wchodzą fabryki w Grajewie, Wieruszowie, Novgorodzie Wielkim (Rosja), fabryka kleju Silekol w Kędzierzynie-Koźlu, a także spółka spedycyjna Jura Polska. Jej kapitalizacja wynosi 2,05 mld PLN.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 Spółka otrzymała rezygnację Floriana Kawohla z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na datę powołania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. na jego miejsce. Jeśli powołanie nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. nie nastąpi do dnia 14 lutego 2019 r., jego rezygnacja stanie się skuteczna z dniem 14 lutego 2019 r.

wykres pfl Pfleiderer D1 1.02.2019
Pfleiderer D1, źródło: xStation

Szacunkowe wyniki Master Pharm za 2018 r.

Master Pharm SA (dawniej Master Pharm Polska Sp z o.o.) powstał w 2002 r, świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie projektowania i kontraktowej produkcji suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych, preparatów spożywczych. Posiada zespół interdyscyplinarnych ekspertów i przeszło dziesięcioletnie doświadczenie. Oferuje produkcję kontraktową nowoczesnych produktów głównie suplementów diety, opartych na własnych autorskich recepturach. Kapitalizacja Spółki wynosi 131 mln PLN.

Zarząd Master Pharm S.A. podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. oraz Emitenta, za cztery kwartały 2018 roku tj. okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy po czterech kwartałach 2018 roku wyniosły 74,81 mln zł wobec 64,71 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., odnotowując wzrost o 10,1 mln zł, tj. o przeszło 15%.

Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Grupy po czterech kwartałach 2018 roku wyniósł 13,86 mln zł wobec 11,09 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., odnotowując wzrost o 2,77 mln zł, tj. o blisko 25%.

Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto Grupy po czterech kwartałach 2018 roku wyniósł 13,87 mln zł wobec 11,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., odnotowując wzrost o 2,77 mln zł, tj. o blisko 25%.

Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy po czterech kwartałach 2018 roku wyniósł 10,96 mln zł wobec 8,83 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., odnotowując wzrost o 2,13 mln zł, tj. o przeszło 24%.

Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. po czterech kwartałach 2018 roku wyniosły 62,10 mln zł wobec 52,45 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 9,65 mln zł, tj. o przeszło 18%.

Jednostkowy szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Master Pharm S.A. po czterech kwartałach 2018 roku wyniósł 10,58 mln zł wobec 7,62 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., odnotowując wzrost o 2,96 mln zł, tj. o blisko 39%.

Jednostkowy szacunkowy wynik brutto Master Pharm S.A. po czterech kwartałach 2018 roku wyniósł 13,09 mln zł wobec 7,7 mln zł w analogicznym okresie, odnotowując wzrost o 5,39 mln zł, tj. o 70%.

Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. po czterech kwartałach 2018 roku wyniósł 11 mln zł wobec 6,16 mln zł w analogicznym okresie, odnotowując wzrost o 4,84 mln zł, tj. o przeszło 78%.

Wzrost przychodów i wyników Emitenta oraz Grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia wolumenu portfela zamówień, zamówień składanych przez nowych dużych klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik Grupy i Emitenta przy rosnących przychodach jest wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów. Koszty działalności na poziomie skonsolidowanym po czterech kwartałach 2018 roku wzrosły do 60,64 mln zł, czyli o przeszło 13% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., w którym wynosiły 53,49 mln zł. Amortyzacja na poziomie skonsolidowanym wyniosła 2,15 mln zł, czyli o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie, w którym wynosiła 2,04 mln zł.

Na jednostkowy wynik brutto i netto Emitenta miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam, niemająca wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej.

wykres mph Master Pharm D1 1.02.2019
Master Pharm D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here