Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Informacja o rezerwach i odpisach w rocznym sprawozdaniu finansowym CCC

CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 7,37 mld PLN.

Zarząd CCC S.A. informuje, że w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC S.A. za 2018 r. powziął wiedzę o możliwej konieczności ujęcia w tych sprawozdaniach finansowych rezerw i odpisów, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy za 2018 r., oraz o ich szacunkowej wartości.

Utworzenie rezerw i odpisów jest związane ze zbyciem 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta, CCC Germany GmbH, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. i wynika z otrzymanego w dniu 20.02.2019 wstępnego szacunku wartości zbywanej spółki zależnej Emitenta sporządzonego przez zewnętrznego doradcę Emitenta.

Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC S.A. wyniesie łącznie ok. 68 mln zł (co będzie wynikało z utworzenia rezerwy w związku z wystąpieniem ujemnej wartości godziwej CCC Germany w wysokości ok. 12 mln zł oraz ujęcia odpisu na aktywa trwałe w kwocie ok. 56 mln zł) i zostanie ujęty w działalności zaniechanej. Opisany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. nie ma charakteru gotówkowego.

Spółka zastrzega, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane ujęcie, jak również kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja raportu rocznego CCC S.A. za 2018 r. nastąpi w dniu 14 marca 2019 r.

wykres CCC D1 21.02.2019
CCC D1, źródło: xStation

Formularz skonsolidowanego raportu rocznego Orange Polska

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Na koniec roku 2013, z usług Orange Polska korzystało ponad 23 mln klientów różnych usług (telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, usług szerokopasmowego dostępu do internetu oraz usług telewizyjnych). Spółka posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie kluczowych usług. Jej kapitalizacja wynosi 7,1 mld PLN, wchodzi w skład indeksu WIG20.

Zarząd Orange 20 lutego opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Poniżej znajdują się najważniejsze dane:

Orange wyniki

wykres opl Orange D1 21.02.2019
Orange D1, źródło: xStation

Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali za 2018 r.

Konsorcjum Stali jest liderem w produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Nowoczesna baza magazynowa i najnowsze maszyny pozwalają na szybką realizację zamówień. Dzięki inwestycjom, jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce. Kapitalizacja Spółki wynosi 153 mln PLN.

Zarząd Konsorcjum przekazuje informację o wstępnych, szacunkowych jednostkowych danych finansowych Emitenta za 2018 r. Jednostkowy przychód ze sprzedaży Emitenta za 2018 r. wyniósł 1 818 319 tys. zł co stanowi wzrost o 295 754 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za rok 2018 wyniósł 42 348 tys. zł – w roku poprzednim wynik ten wyniósł 42 404 tys. zł. Zdaniem Zarządu wzrost przychodów oraz wynik finansowy netto za rok 2018 na poziomie porównywalnym do rekordowych w historii Spółki wyników za rok 2016 i 2017 jest efektem właściwego wykorzystania dobrej koniunktury w gospodarce mimo dynamicznych zmian w jej otoczeniu.

wykres kst Konsorcjum Stali D1 21.02.2019
Konsorcjum Stali D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here