Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Raport miesięczny CCC

CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 7,36 mld PLN.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za styczeń 2019 wyniosły 309,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 34% (bez uwzględnienia działalności CCC Germany)

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za styczeń 2019 wyniosły ponad 222 mln PLN (w tym 3,7 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 38,5 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 37% (bez uwzględnienia działalności CCC Germany)

Przychody w kanale internetowym za styczeń 2019 wyniosły 84,7 mln PLN (w tym 1,6 mln PLN Karl Vögele AG i 2,1 mln PLN DeeZee Sp. z o.o.) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 45%.

wykres ccc d1 4.02.2019
CCC D1, źródło: xStation

Spółka zależna Comp składa wniosek o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

Comp S.A. jest liderem w zakresie bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych. Firma świadczy usługi w pełnym zakresie: od opracowania koncepcji i zaprojektowania rozwiązania, doboru optymalnej technologii, poprzez wdrożenie, stworzenie procedur eksploatacyjnych, aż po opiekę serwisową i usługi dodatkowe. Kapitalizacja Spółki wynosi 288 mln PLN.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta (tj. Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) złożyła przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody na zawiązanie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką zależną Grupy Żywiec S.A.. Celem złożonego wniosku jest uzyskanie zgody na powołanie spółki, która będzie komercjalizowała rozwiązanie związane z M/platform na rynku FMCG. Nowo zawiązywana spółka będzie podmiotem zależnym od spółki zależnej Emitenta, zaś jej wyniki będą konsolidowane przez Emitenta.

Powołanie spółki i rozpoczęcie jej działalności (pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) przyśpieszy proces komercjalizacji rozwiązań związanych z M/platform i stanowi dla Emitenta istotne zdarzenie w kontekście planów uruchomienia nowej działalności usługowej w grupie kapitałowej Emitenta, podawanych uprzednio do publicznej wiadomości.

W związku z planami upowszechnienia innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających siłę konkurencyjną małych i średnich punktów handlowych i usługowych, związaną z M/platform i uruchamianiem nowych usług, których powoływana spółka będzie jednym z elementów, Emitent szacuje, że łączne wpływy z rozwiązania M/platform i usług z nim związanych, stanowić mogą ok. 25-30% zakładanego poziomu EBITDA w roku 2020.

wykres cmp comp d1 4.02.2019
Comp D1, źródło: xStation

Groclin sprzedaje nieruchomość oraz przenosi część aktywów produkcyjnych

Od początku swojej działalności firma Inter Groclin Auto jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki oraz boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka ma kapitalizację na poziomie 37 mln PLN.

Zarząd Groclin Spółka Akcyjna informuje, że po zakończonych negocjacjach, w dniu 31 stycznia 2019 r. Emitent dokonał zbycia części aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4 oraz część maszyn i urządzeń, które wobec ograniczenia działalności produkcyjnej Emitenta w Polsce, zostały zakwalifikowane do sprzedaży.

Jednocześnie przeprowadzonej transakcji towarzyszył transfer części kadry pracowniczej zaangażowanej w produkcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 18.200.000,00 zł netto.

Zbycie aktywów produkcyjnych Emitenta było konsekwencją realizowanej od kilku miesięcy strategii relokacji produkcji z terytorium Polski do posiadanych przez Emitenta fabryk zlokalizowanych na terytorium Ukrainy.

Pomiędzy Emitentem oraz nabywcą tj. ADRIANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kosowiźnie, została również zawarta umowa najmu, która gwarantuje Emitentowi możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowej siedzibie oraz prowadzenie produkcji przy ul. Słowiańskiej 4, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb Emitenta.

wykres gcn groclin d1 4.02.2019
Groclin D1, źródło: xStationConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here