Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Bank Pekao otrzymał pismo od KNF w sprawie polityki dywidendowej

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Jego kapitalizacja wynosi 30,26 mld PLN. Spółka znajduje się w indeksie WIG 20.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 21 stycznia 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2019 r.

Wskazane w powyższym piśmie kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% wypracowanego zysku za rok 2018 oraz zasady korygowania stopy dywidendy dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe są zgodne z kryteriami opublikowanymi w komunikacie KNF z dnia 15 stycznia 2019 r. dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r.

Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2018 dodatkowo uwzględniają wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST).

Wrażliwość ta została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy (2020 r.).

Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST został pomniejszony o obowiązujący od stycznia 2019 r. wskaźnik bufora zabezpieczającego w wysokości 2,5 p.p.

Zgodnie z przedmiotowym pismem KNF, parametr ST dla Banku wyniósł 6,78 p.p.

Po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego, parametr ST dla Banku wynosi 4,28 p.p.

Zgodnie z powyższą informacją, aby wypłacić do 75% zysku za rok 2018, Bank musi posiadać współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie co najmniej 12,27%, współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 13,77%, a TCR na poziomie 15,77%.

Natomiast aby wypłacić do 100% zysku za rok 2018, Bank musi posiadać CET1 na poziomie co najmniej 16,55%, T1 na poziomie 18,05%, a TCR na poziomie 20,05%.

Orbex
wykres peo Pekao D1 22.01.2019
Pekao D1, źródło: xStation

PKP Cargo zamawia lokomotywy wielosystemowe

Grupa jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych UTK) i drugim największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w UE pod względem pracy przewozowej (wg danych Eurostatu). Grupę tworzy PKP Cargo oraz 14 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Spółki. Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Kapitalizacja spółki wynosi 2,01 mld PLN.

Zarząd Spółki PKP Cargo informuje o wyrażeniu w dniu 21 stycznia 2019 r. przez Radę Nadzorczą zgody na zaciągnięcie zobowiązania wobec konsorcjum firm Siemens Mobility Sp. z o.o. oraz Siemens Mobility GmbH związanego z dostawą elektrycznych lokomotyw wielosystemowych Vectron.

Zobowiązanie dotyczy dostawy 5 szt. fabrycznie nowych lokomotyw wielosystemowych Siemens VECTRON w wersji A01 posiadających dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier z dodatkowo zabudowanym systemem obserwacji szlaku, (świadczenia usług utrzymania lokomotyw, wykonania napraw rewizyjnych P4 w lokomotywach, przy czym zależeć będzie to od decyzji PKP Cargo, (dostawy i instalacji w lokomotywach aktualizacji pokładowego systemu ETCS do wersji Baseline 3.

Harmonogram zakłada dostawy lokomotyw w terminach: do 2019.07.19 – 3 szt.; do 2020.01.15 – 2 szt. Szacunkowa wartość dostawy wynosi ok. 26 mln euro netto.

Wprowadzenie do eksploatacji kolejnych lokomotyw wielosystemowych pozwoli sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu oraz dalszemu rozwojowi przewozów międzynarodowych świadczonych przez PKP Cargo.

wykres PKP Cargo D1 22.01.2019
PKP Cargo D1, źródło: xStation


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here