Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Pekao publikuje daty przekazywania raportów okresowych

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Jego kapitalizacja wynosi 29,92 mld PLN. Spółka znajduje się w indeksie WIG 20.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

 1. Jednostkowy raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku w dniu 26 lutego 2019 roku.
 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2019 roku w dniu 9 maja 2019 roku.
 1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2019 roku w dniu 7 sierpnia 2019 roku.
 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2019 roku w dniu 6 listopada 2019 roku.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym Bank będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

wykres peo Pekao D1 9.01.2019
Pekao D1, źródło: xStation

Zmiany w Radzie Nadzorczej Braster

Spółka została utworzona w 2008 roku przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi. Zespół Braster stworzył mieszaninę związków ciekłokrystalicznych oraz formułę ciekłokrystalicznej emulsji, które zostały wykorzystane w autorskiej metodzie produkcji matryc ciekłokrystalicznych w oparciu o technologię ciągłego filmu ciekłokrystalicznego. Celem działania Spółki jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego, unikatowego w skali świata urządzenia, służącego do wczesnej diagnostyki raka piersi – TESTER. Kapitalizacja Spółki wynosi 20,2 mln PLN.

Zarząd Braster informuje, że w dniu 8 stycznia 2019 roku otrzymał rezygnację: Tadeusza Wesołowskiego oraz Radosława Wesołowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 8 stycznia 2019 roku.

W dniu 8 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Braster S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie:

 • odwołania Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
 • powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki: Grzegorza Pielaka, Dariusza Karolaka oraz Witolda Łopuszańskiego.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 • Kinga Stanisławska – Członek Rady Nadzorczej;
 • Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej;
 • Jacek Bartmiński – Członek Rady Nadzorczej;
 • Grzegorz Pielak – Członek Rady Nadzorczej;
 • Dariusz Karolak – Członek Rady Nadzorczej;
 • Witold Łopuszański – Członek Rady Nadzorczej.
wykres bra Braster D1 9.01.2019
Braster D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here