Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Raport roczny Banku Handlowego

Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Jego kapitalizacja wynosi 8,92 mld PLN.

22 marca Bank Handlowy opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto w 2018 roku wyniósł 639 mln PLN w porównaniu do 536 mln PLN rok wcześniej. Oto wybrane dane finansowe Banku:

Bank Handlowy wyniki

wykres bhw Bank Handlowy D1 25.03.2019
Bank Handlowy D1, źródło: xStation

Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Unimot za IV kwartał i w cały 2018 roku

Unimot S.A. jest spółką giełdową, specjalizującą się w obrocie gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG), biopaliwami oraz olejem napędowym. Oferuje szeroką gamę paliw płynnych i gazowych, zaopatrując w energię sektory: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Kapitalizacja Spółki wynosi 69,7 mln PLN.

Zarząd Unimot S.A. informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartał i cały 2018 rok, podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w 2018 r. Grupa Unimot S.A. zrewidowała podejście do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37. Spółka zaprzestała tworzenia ww. rezerw w związku z faktem, że na dany dzień bilansowy nie ciążył na niej „obecny” obowiązek ponoszenia kosztów. Z tytułu powyższej zmiany Spółka skoryguje również dane porównawcze, co wpłynie retrospektywnie na zysk netto oraz kapitał własny Grupy dla danych porównawczych (uwzględniający również wpływ na zyski okresów wcześniejszych).

Szczegółowe informacje i wyliczenia oraz skorygowane dane porównawcze zostaną przedstawione w raporcie rocznym.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

 1. Przychody ogółem:
 • IV kwartał 2018 r.: 1 007,0 mln zł,
 • rok 2018: 3 371,0 mln zł.
 1. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):
 • IV kw. 2018 r.: 6,7 mln zł,
 • rok 2018: 13,8 mln zł.
 1. EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz zdarzenia jednorazowe):
 • IV kwartał 2018 r.: 18,7 mln zł,
 • rok 2018: 31,5 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w IV kw. 2018 r. miały poniższe czynniki:

 1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne skutkujące wysokimi marżami handlowymi oleju napędowego, biopaliw oraz gazu LPG, a w efekcie także możliwością uzyskania wyższych wolumenów.
 2. Niższe koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.
 3. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych – wpływ: -12,1 mln zł.
 4. Odstąpienie od tworzenia rezerw, o którym Emitent informuje w niniejszym raporcie – wpływ: + 6,7 mln zł.
 5. Zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. („Blue Cold”) w wysokości -3,2 mln zł oraz odpisu na wartości firmy -0,6 mln zł, o których spółka informowała raportem bieżącym 5/2019.

EBITDA skonsolidowana za 2018 rok na poziomie 13,8 mln zł oznacza przekroczenie o 14,9% prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA, którą Spółka przedstawiała w Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT opublikowanej raportem bieżącym nr 30/2018.

Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki wskazuje, że prognoza wyników finansowych na lata 2019 – 2023 zamieszczona w Strategii, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018 dotyczy tzw. EBITDA skorygowanej (tj. oczyszczonej o zdarzenia jednorazowe oraz wycenę zapasu obowiązkowego). Informacje o EBITDA skorygowanej Spółka będzie publikowała wraz z wynikami finansowymi wedle dotychczasowej praktyki.

wykres unt Unimot D1 25.03.2019
Unimot D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here