Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Rezygnacja Członka Zarządu ALTUS TFI

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Kapitalizacja Towarzystwa wynosi 145 mln PLN.

ALTUS TFI informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. Spółka otrzymała oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki przez Panią Anetę Fiedoruk. Pani Aneta Fiedoruk złożyła w dniu dzisiejszym również rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej wobec Towarzystwa, tj. spółki ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o.

Datą zaprzestania pełnienia przez Panią Anetę Fiedoruk funkcji Członka Zarządu Towarzystwa oraz Prezesa Zarządu ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. jest koniec dnia 13 lutego 2019 roku. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.

wykres ali ALTUS D1 13.02.2019
ALTUS D1, źródło: xStation

Wstępne wyniki finansowe Skarbiec Holding S.A. i opóźnienie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Skarbiec jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Ponadto, Grupa świadczy usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Do pozostałych usług należy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów Grupy i podmiotów zewnętrznych oraz działalność związana z pośrednictwem finansowym. Kapitalizacja Spółki jest na poziomie 118 mln PLN.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych (niezaudytowanych) wynikach finansowych za okres I półrocza roku obrotowego od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

Dane jednostkowe Skarbiec Holding S.A (w tysiącach PLN):

  1. Przychody ze sprzedaży usług: 360 wobec 8 142 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
  2. Strata z działalności operacyjnej: 550 wobec zysku 2 779 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
  3. Zysk netto: 1 612 wobec 2 396 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.(w tysiącach PLN):

  1. Przychody ze sprzedaży usług: 44 129 wobec 48 231 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
  2. Zysk z działalności operacyjnej: 7 822 wobec 12 193 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
  3. Zysk netto: 6 491 wobec 10 126 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Wpływ na prezentowane wyniki miała zmiana wynikająca z rozwiązania Umowy o kompleksowej współpracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2018, skutkująca zaprzestaniem prowadzenia przez Spółkę Skarbiec Holding działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i podjęciem tej działalności przez spółkę zależną Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2019 r. Pierwotnym terminem publikacji przedmiotowego raportu był dzień 15 lutego 2019 r.

wykres skh Skarbiec D1 13.02.2019
Skarbiec D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here