Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Alior Bank metody AMA

Alior Bank działa od 2008 roku jako bank nowego typu – łączący zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami. Na GPW obecny jest od 2012, przeprowadzając największą ofertę publiczną prywatnej spółki w historii polskiej giełdy o łącznej wartości 2,1 mld zł. Od marca 2014 r. akcje Spółki zostały włączone do indeksu WIG20. Kapitalizacja Banku wynosi 7,53 mld zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd Alior Bank S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA, poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH SA oraz na łączne stosowanie przez Bank:

  • Metody AMA – w odniesieniu do działalności Alior Bank SA, z uwzględnieniem historycznych skutków działalności Banku BPH SA, w zakresie przejętej wydzielonej części BPH SA bez działalności oddziału w Rumunii,
  • Metody standardowej w odniesieniu do oddziału w Rumunii,

do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 1 lutego 2019 roku.

Uzyskanie zgody na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH jest potwierdzeniem zakończenia projektu ujednolicenia i poprawy procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym Emitenta. Efekty mają odzwierciedlenie w profilu ryzyka operacyjnego Banku, jakości procesów zarządzania tym ryzykiem w wielu wymiarach takich jak pomiar bazujący na zaawansowanym modelu statystycznym czy poziom strat operacyjnych.

Efektem wdrożenia metody AMA w zakresie zdefiniowanym zezwoleniami z dnia 22 grudnia 2017 roku oraz w dniu dzisiejszym jest zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 punktu procentowego i łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,45 punktu procentowego.

wykres alr Alior D1 15.02.2019
Alior D1, źródło: xStation

Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2018

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od 65 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez ponad 60 lat działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową. Spółka ma kapitalizację rynkową na poziomie 213 mln PLN.

Zarząd Unibep S.A. informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 14 lutego 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018, została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych wyników finansowych za w/w okres.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2018 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku):

  • przychody ze sprzedaży ok. 1.659,2 mln zł ł (1.629,3 mln zł),
  • zysk netto: ok. 27,5 mln zł (26,6 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej UNIBEP wyniosły w roku 2018 ok. 1.659,2 mln zł i były o ok. 1,8 % wyższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, natomiast zysk netto Grupy Kapitałowej UNIBEP w roku 2018 wyniósł ok. 27,5 mln zł i był o ok. 3,4 % wyższy od zysku odnotowanego w roku 2017.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 26,4 mln zł.

W ocenie Spółki na nieznaczną poprawę skonsolidowanych danych Grupy wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki w dwóch biznesach – generalnym wykonawstwie eksport oraz w działalności deweloperskiej Grupy Kapitałowej UNIBEP.

wykres uni Unibep D1 15.02.2019
Unibep D1, źródło: xStation

Prognozowany poziom zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik SA na dzień 31 grudnia 2018

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznej oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Kapitalizacja Spółki wynosi 104 mln PLN.

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że poziom zysku EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Synektik SA za pierwszy kwartał roku finansowego 2018 (trwającego od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku) wyniesie według szacunków 11 500 000 PLN, co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2018 roku w wysokości 14 037 000 PLN. Jest to o 94% więcej niż skumulowany zysk EBITDA za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku, który wyniósł 7 233 778,90 PLN.

Zakładane przez Grupę wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał roku finansowego 2018 są na rekordowym poziomie. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA jest w trakcie przygotowywania i zostanie opublikowane w dniu 21 lutego 2019 roku.

wykres snt Synektik D1 15.02.2019
Synektik D1, źródło: xStation
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs dolars | wartosc dolara | pkn orlen notowania | biomed notowania | bitcoins | pgnig akcje |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here