Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 7 stycznia 2021r.Ryvu Therapeutics otrzymało od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz od Niezależnej Komisji Bioetycznej zgody na przeprowadzenie badania fazy I SEL120 (RVU120), selektywnego inhibitora kinazy CDK8/CDK19, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w ośrodkach klinicznych Polsce, podała spółka.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska zaakceptował wysokość szacunku rezerwy na ryzyko prawne kredytów  mieszkaniowych w CHF na koniec 2020 r. w łącznej kwocie 200,3 mln zł, co oznacza zwiększenie rezerwy o 101,7 mln zł w stosunku do wartości bilansowej z 30 września 2020 r., podał bank. Kwota ta obciąży wynik IV kwartału 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują


zbiory soi

Cena soi rośnie już piąty tydzieńGrupa VRG oczekuje stopniowego powrotu do normalnych warunków w branży handlowej w drugiej połowie bieżącego roku, wynika ze słów wiceprezesa Radosława Jakociuka.

Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów w 2020 roku, co stanowi spadek o 17% r/r. Grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale, w porównaniu do 569 sztuk rok wcześniej, podało Inpro.

Budimex Nieruchomości, spółka zależna od Budimeksu, zawarł 1 672 umowy przedwstępne sprzedaży lokali w 2020 r. wobec 1 655 rok wcześniej. Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu w ub.r. to 1 286 wobec 1 534 rok wcześniej, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie wyraził zgody na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę, podał urząd. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup oraz stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70% udział w rynku.

Wśród Polaków, którzy deklarują posiadanie oszczędności, w jednostki funduszy inwestycyjnych zainwestowało 9% ankietowanych. W ciągu najbliższych 12 miesięcy inwestycji w tę klasę aktywów planuje dokonać 7% Polaków, wynika z badania Santander Bank Polska “Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”.

Answear.com zadebiutuje na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w piątek, 8 stycznia, podała spółka.

Develia sprzedała 1 361 lokali w 2020 r. wobec 1 510 rok wcześniej. Przekazania w ub. r. wyniosły 1 153 lokali wobec 1 964 rok wcześniej. Duża różnica r/r w liczbie przekazywanych mieszkań jest pochodną harmonogramu kończenia inwestycji, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 131,21 mln zł w grudniu 2020 r., co oznacza wzrost o 24,39% r/r, podała spółka.

Wydawca gry “Outriders”, Square Enix Limited, poinformował PCF Group o podjęciu decyzji o udostępnieniu 25 lutego 2021 r. nieodpłatnej wersji demonstracyjnej (demo) gry i tym samym o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery z 2 lutego 2021 r. na 1 kwietnia 2021 r., podało PCF.

W wyniku przymusowej restrukturyzacji i umorzenia akcji Idea Banku, wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 rok zostanie obciążony kwotą 151 172 tys. zł, a zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151 172 tys. zł, podał GH.

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja (zadanie nr 2 – liczniki trójfazowe), podała spółka. Wartość oferty wynosi 45,4 mln zł, w tym prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 9,9 mln zł.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here