Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 30 grudnia 2020r.Idea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH – do dnia 31 marca 2021 r., podał bank. Jujubee planuje w przyszłym roku wydać na PC takie gry jak: “Realpolitiks 2”, “PunkWars” i “Dark Moon”, podała spółka.

Iwona Szmitkowska decyzją rady nadzorczej Work Service obejmie funkcję prezesa zarządu spółki od 1 stycznia 2021 r., zastępując na tym stanowisku Thibault Lefebvre’a dyrektora regionalnego Gi Group na Europę Środkową, podała spółka. Nowym wiceprezesem spółki został dyrektor regionalny Gi Group na Europę Zachodnią Paolo Caramello.

Te artykuły również Cię zainteresują
InvestCapital – spółka zależna Kruka – nabyła portfel niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw od jednego z banków należącego do grupy kapitałowej BNP Paribas o łącznej wartości nominalnej ok. 82 mln euro (ok. 372 mln zł), podał Kruk.

Erbud podpisał umowę na przebudowę Puławskiego Ośrodka Kultury ‘Dom Chemika’ etap II – budowa Mediateki w Puławach za 21,53 mln zł netto, podała spółka.

Vercom – spółka zależna od R22 – złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

W PGE Systemy – spółce z Grupy PGE – zostało podpisane porozumienie kończące spór zbiorowy, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). To kolejne porozumienie podpisane w ostatnim czasie na poziomie pracodawcy (czyli poszczególnych spółek i oddziałów Grupy PGE), a stroną społeczną.

Rafako w restrukturyzacji złożyło w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

Zarząd Bowimu przyjął aktualizację strategii grupy, zgodnie z którą okres jej realizacji został wydłużony o rok – do końca 2021 r., podała spółka. Cele strategiczne w przyjętej strategii pozostają niezmienione, podano także.

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 10,69 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Szymon Dąbrowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Intersport Polska z przyczyn osobistych, podała spółka.

Budimex, w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku nabyciem udziałów spółki zależnej Budimex Nieruchomości, podjął decyzję o udzieleniu wyłączności wybranej grupie inwestorów wspólnie składających ofertę, podała spółka. Wyłączność została udzielona do 15 lutego 2021 r.

Medinice podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie kwotą 3,9 mln zł projektu pt. “EP Bioptom – Elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endomiokardialnej biopsji”, podała spółka.

Orlen Lietuva – litewska spółka z Grupy Orlen – zyskał nowe połączenie kolejowe z Ukrainą, podał PKN Orlen. Trasa prowadząca przez Polskę stanowi alternatywę dla obecnej, prowadzącej przez Białoruś. Pierwszy transport produktów ropopochodnych z rafinerii w Możejkach dotarł już nową trasą do odbiorców na Ukrainie.

Akcje Medinice zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu sesji wyniósł 18 zł, a o godz. 9:57 spadał o 6,11%.

Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. – spółka zależna EC Będzin – w związku z brakiem porozumienia z Polską Grupą Górniczą (PGG) w kwestii zmiany warunków współpracy, 30 grudnia 2020 r. doręczyła PGG wypowiedzenie do umowy sprzedaży węgla zawartej 2 października 2017 r. z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia tj. na dzień 31.12.2022 roku, w przypadku uznania za bezskuteczne oświadczenia spółki zależnej o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego 31.08.2020 r. tj. na dzień 28.02.2021 roku, podała EC Będzin.

Grupa Boruta-Zachem (w trakcie zmiany na Hub.Tech) zakończyła proces przejęcia InventionBio, obejmując pakiet 60% akcji spółki prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii przemysłowej za ponad 115 mln zł, podała Boruta-Zachem.

Zarządy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz BondSpot podjęły działania regulacyjne w celu rozpoczęcia przekształcenia obecnie rozproszonego rynku Catalyst i uproszczenia jego struktury, podała GPW. Nowe emisjie obligacji korporacyjnych, komunalnych i spółdzielczych będą notowane wyłącznie na rynkach prowadzonych przez GPW. Zmiany regulaminów wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

Amon i Talia – spółki zależne Polenergii – wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIV Wydziału Gospodarczego, zmianę powództwa przeciwko Tauron Polska Energia obejmującą roszczenia odszkodowawcze powstałe po 31 grudnia 2017 roku, podała Polenergia. Roszczenia obu spółek wzrosły łącznie o 52,48 mln zł.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here