Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 28 grudnia 2020r.Polimex Mostostal dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln zł, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej rozpoczętej w 2012 r., podała spółka.

Zarząd Ciech zdecydował o przystąpieniu (wraz z niektórymi spółkami zależnymi) do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi, w celu pozyskania nowego finansowania w kwocie (wg obecnych przewidywań) 2 115 mln zł (lub równowartość w euro), podała spółka. Główny cel to refinansowanie kredytów o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Obligatariusze Kredyt Inkaso doprecyzowali definicję skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto w warunkach emisji obligacji serii B1, F1 i G1, podała spółka. Zarząd zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z obligatariuszami na temat zmiany poziomów wskaźników zadłużenia finansowego w warunkach emisji wyemitowanych obligacji.

Empik ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 484 848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Empik chce osiągnąć 100% udziału w spółce i wycofać ją z obrotu na rynku NewConnect.

XTPL podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 11,67 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w zakresie projektu pt. “Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji”, podała spółka.

Medinice zadebiutuje na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w środę, 30 grudnia, podała spółka.

Omnioxy zakończyło emisję akcji serii B pozyskując od inwestorów 2 610 000 zł, podała spółka. Większość środków pochodzących z emisji zostanie przeznaczona na uruchomienie linii produkcyjnej nowych modeli komór hiperbarycznych i koncentratorów tlenu, a pozostała część na dalszy organiczny rozwój firmy. W połowie 2022 r. spółka planuje swój debiut na NewConnect.

PKN Orlen zwiększył liczbę stacji paliw na rynku słowackim do 20, podał koncern. Po otwarciu dwóch nowych obiektów pod marką Benzina-Grupa Orlen na rynku słowackim klienci mogą korzystać z oferty Stop Cafe w 13 lokalizacjach. Kolejne 7 zostanie zmodernizowane i dostosowane do standardów Grupy Orlen w 2021 r.

Zarząd NanoGroup poinformował o złożeniu wniosku o udzielenie patentu dotyczącego maseczki medycznej ochronnej o właściwościach biobójczych.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków z tytułu pożyczki podporządkowanej w kwocie 2 300 mln zł jako instrumentu w funduszach uzupełniających Tier II, podał bank.

Dadelo zadebiutuje na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we wtorek, 29 grudnia, podała spółka w zaproszeniu na uroczystość.

Prace związane z wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 15 działań zostanie wdrożonych do końca 2020 r., zaś kolejne 75 – do końca 2022 r., podało Ministerstwo Finansów.

Play2Chill szykuje do pięciu premier na 2021 rok, w tym dwie w I półroczu – “Motorcycle Mechanic Simulator 2021” i “Aztec Empire”, a także pierwszy projekt w modelu wydawniczym oraz na Nintendo Switch, poinformował ISBtech prezes Tomasz Róziecki.

Dzięki uruchomionej w listopadzie kampanii informacyjnej, do PGE Energia Odnawialna zgłosiło się już ponad 600 właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji Programu PV Grupy PGE, podała spółka. Niektórzy z nich złożyli oferty dzierżawy terenów o powierzchniach przekraczających 100 ha.

CD Projekt otrzymał od współpracującej ze spółką kancelarii prawnej potwierdzenie złożenia przed Sądem Okręgowym USA dla okręgu Centralnej Kalifornii cywilnego pozwu zbiorowego, w którym pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej czy działania spółki i jej członków zarządu związane z premierą gry “Cyberpunk 2077” stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez m.in. wprowadzenie inwestorów w błąd doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here