Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 23 grudnia 2020r.UNI 1 IDEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – spółka zależna od Unidevelopment – zawarła z osobą fizyczną umowę dotyczącą nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota za 18 mln zł netto, podał Unibep – właściciel Unidevelopment.

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.

Te artykuły również Cię zainteresują
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe i JSW Koks (jako poręczyciele) zawarli z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln zł, podała JSW. Wypłata pożyczki ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Answear.com przydzielił akcje oferowane w publicznej ofercie akcji z redukcją zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wynoszącą 96,6%, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na 25 zł, co oznacza, że do spółki trafi około 45 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła przeszło 80 mln zł. Spółka planuje debiut na GPW na 8 stycznia 2021 r.

PHN Property Management – spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) – złożyła ofertę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska w upadłości, funkcjonującej pod nazwą handlową Regent Warsaw Hotel, podał PHN.

Tonsa-SICAF-RAIF ogłosił wezwanie na 6 274 664 akcji Pekabeksu, uprawniające do 25,27% głosów na walnym zgromadzeniu, po 13,86 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO BP.

Getin Holding dopuścił wybranych oferentów do przeprowadzenia due diligence Idea Bank Rumunia, podał holding.

Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch podpisało aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS z lutego 2019 roku, podał Comarch. Wartość aneksu to 71,73 mln zł netto.

Getin Noble Bank (GNB) zapowiedział, że zawarty w sierpniu br. z Idea Bankiem list intencyjny w sprawie sprzedaży przez Idea Bank na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld zł ulegnie wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z treścią tego listu, podał Idea Bank.

Oferta konsorcjum z udziałem Mirbudu, warta 258,7 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: “Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”, podał Mirbud.

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie odrzucił skargę Gazprom i Gazprom Export o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego ad hoc w Sztokholmie z dnia 29 czerwca 2018 r., wydanego w postępowaniu z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko Gazpromowi dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego, podało PGNiG.

Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinny z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Poznaniu, podała spółka. Wartość umowy to 47,6 mln zł netto.

Erbud zawarł z Vantage Development umowę o wartości 73,45 mln zł netto na budowę budynku mieszkalnego w ramach inwestycji Port Popowice we Wrocławiu, podał Erbud.

Akcjonariusze DB Energy zdecydowali o emisji do 415 000 akcji serii D w drodze oferty publicznej i przeniesieniu notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Tauron zakończył budowę i uruchomił farmę fotowoltaiczną w Jaworznie. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do grupy, podał Tauron.

PunkPirates planuje wprowadzić na rynek w I poł. 2021 roku m.in. gry “Wild Shooter VR”, “Death Manager VR” oraz “Titans VR” i chce wkrótce zaprezentować kolejne gry, które aktualnie są we wczesnej fazie rozwoju, podała spółka. Jednocześnie PunkPirates planuje rozwój własnego pionu wydawniczego, dedykowanego grom VR.

Konfederacja Związków Zawodowych w PGE Energia Odnawialna wycofała się z Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Grupy Kapitałowej PGE. Zarząd PGE Energia Odnawialna uzgodnił z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w Konfederacji treść porozumienia kończącego spory zbiorowe w oddziałach spółki, podało PGE.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Detalion Games – producent gier z Grupy PlayWay zadebiutuje na rynku NewConnect 29 grudnia, podała spółka.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) przeniósł na spółkę zależną PAK-PCE Fotowoltaika wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie, podał ZE PAK.

Grupa Orlen pozyskała partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Podpisana trójstronna umowa gwarantuje PKN Orlen i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51%, zaś PGNiG obejmie 49% udziałów. Jednocześnie PKN Orlen i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje stabilne dostawy gazu do końca 2027 r. dla instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce, podał Orlen.

Asbis Enterprises Plc podwyższył prognozę zysku netto na 2020 rok do 32-34 mln USD, w porównaniu do 23-25 mln USD prognozowanych w październiku br., podała spółka. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, tj. 2-2,2 mld USD.

Tauron Polska Energia wypowiedział umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia i uznaje ten tryb za prawidłowy, podała spółka w odpowiedzi na nieuznanie wypowiedzenia umowy przez PGG. Jednocześnie Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG, pod warunkiem jednak, że umowa zostanie dostosowana do aktualnych warunków rynkowych.

Sprzedaż gry “Cyberpunk 2077” do 20 grudnia szacowana jest na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji “Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez spółkę, podał CD Projekt.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here