Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 22 stycznia 2021r.Rada nadzorcza Rafako odwołała z zarządu wiceprezes Ewę Porzucek i oddelegowała ze swojego składu Macieja Stańczuka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres trzech miesięcy, podała spółka. Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała Krzysztofa Nowickiego do składu zarządu X wspólnej kadencji powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. fuzji i przejęć z dniem 26 stycznia, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 69,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na “Budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Marian Krzemiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Grupy Lotos z dniem 1 marca 2021 roku, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła z Eneą Elektrownią Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego przedłużający termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2024 r. i zwiększający jej wartość, podała spółka. Wartość umowy w latach 2021-2024 wyniesie 1 550 mln zł netto.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) podpisało dotychczas umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z ponad 35 tys. pracodawców, podała spółka.

PKN Orlen podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) list intencyjny dotyczący wspólnej organizacji i finansowania różnych koncepcji konkursów grantowych o charakterze badawczo-rozwojowym, podał koncern. Efektem tych działań będzie zwiększenie skali wdrożeń przemysłowych i innowacyjnych rozwiązań w Grupie Orlen. Dla NCBR współpraca z PKN Orlen to kolejny krok w realizacji strategii Centrum, odpowiadającej m.in. na politykę Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 22 mln euro (100 mln zł) w obligacje operatora Play, podała instytucja.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) – spółka zależna Grupy Azoty – została 21. członkiem Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, podała spółki. Zrzeszenie integruje podmioty działające w branży TSL, a ZAK jest pierwszym w tym gronie przedsiębiorstwem produkcyjnym.

JHM Development z Grupy Mirbud rozpoczął sprzedaż I etapu osiedla mieszkaniowego Skandinavia na gdańskiej Oruni, w ramach którego powstaną dwa budynki, podała spółka. W sumie wybudowanych zostanie niemal 300 mieszkań i lokali usługowych o powierzchniach od 32 do 72 m2.

Ultimate Games odnotował 16,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r., podała spółka, powołują się na wstępne dane.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK, spółka z Grupy PGE) zrekultywowała dotychczas ponad 2 200 ha terenów poeksploatacyjnych w pobliżu Kopalni Bełchatów, z czego 1 500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazała Lasom Państwowym, podało PGE.

Two Horizons rozpoczyna publiczną ofertą akcji, w ramach której planuje pozyskać 2,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację obecnie produkowanych symulatorów oraz przygotowanie kolejnych pre-produkcji. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022.

genXone podpisał z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie umowę na przeprowadzenie projektu pilotażowego, którego celem jest wdrożenie sekwencjonowania nanoporowego (NGS) do badań epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2, podała spółka.

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) podjął uchwałę w sprawie zasad emisji do 5,5 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Proces budowania księgi popytu zakończy się 26 stycznia.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here