Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 21 stycznia 2021r.CD Projekt podjął decyzję dotyczącą zmiany dotychczas obowiązującej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych, podała spółka. TDJ Equity II – spółka zależna TDJ – podniósł cenę w wezwaniu na 31,32% akcji PGO do 1,45 zł za akcję z 1,25 zł poprzednio, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku

Finax

Zarząd Dom Development podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100 000 akcji serii AC oraz 80 000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Nextbike Polska zawarł porozumienie, zgodnie z którym rozwiązał umowę z fińskim miastem Oulu za porozumieniem stron, ze skutkiem natychmiastowym od 21 stycznia, podała spółka.

Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) potwierdził wszystkie oceny ratingowe Alior Banku na dotychczasowym poziomie, podał bank

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji ministra klimatu, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego dla bloku energetycznego o mocy 474 MW (dawnej Elektrownia Pątnów II) należącego do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) do wymagań konkluzji BAT, podała spółka. ZE PAK złoży zażalenie na decyzję sądu.

Tauron Ciepło – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – szacuje, że w kolejnych latach będzie realizować przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie ok. 45 MW rocznie, poinformował prezes Taurona Ciepło Jacek Uhryn.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Enter Air pożyczkę płynnościową w kwocie 287 mln zł, podała spółka. Podpisanie umowy planowane jest do końca stycznia, a uruchomienie pożyczki nastąpi w lutym 2021 r.

Ferro otrzymało od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu większościowego pakietu akcji stanowiących około 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym Termetu i przejęciu kontroli nad tym podmiotem, podała spółka.

JR Holding ASI podpisał list intencyjny ze spółką SatRevolution, dotyczący inwestycji w ten podmiot i wsparcia SatRevolution we wprowadzeniu na NewConnect lub rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), podał JR Holding.

Mill Games podpisał list intencyjny z dwoma rumuńskimi deweloperemi, podała spółka. Spółka negocjuje warunki wsparcia finansowego oraz współpracy przy produkcjach ich autorstwa.

Rafako (równolegle do trwającego postępowania arbitrażowego) rozpoczęło negocjacje w zakresie polubownego rozwiązania sporu powstałego na gruncie umowy z JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine na budowę bloku w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie, podała spółka.

CVI liczy na pozyskanie do funduszu private debt skierowanego do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych środki na poziomie 100 mln euro w I kwartale i do 300 mln euro do końca roku, poinformował prezes CVI Marcin Leja. Planuje również emisje funduszy publicznych, które mają być notowane na GPW jako pierwsze oferty w modelu private debt dostępne dla szerokiego kręgu inwestorów.

Fundusze inwestycyjne mogą w tym roku liczyć na dalsze znaczące napływy środków od obecnych i nowych klientów ze względu na możliwe w Polsce ujemne stopy procentowe oraz generalnie bardzo dobre stopy zwrotu uzyskane w ub.r. przez wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Skarbiec TFI Anna Milewska.

Dom Development wprowadził do oferty 145 lokali w ramach nowego etapu projektu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód na warszawskim Bemowie, podała spółka. Powstaje ona przy stacji budowanego obecnie odcinka drugiej linii metra. Przekazanie kluczy planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Energa z Grupy Orlen planuje realizację nowej farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW, podał PKN Orlen. Inwestycja powstanie na poeksploatacyjnych terenach kopalni Adamów w gminie Przykona w Wielkopolsce. Instalacja będzie elementem powstającego Centrum OZE Energa, którego łączny potencjał w różnych źródłach odnawialnych wynosi ok. 160 MW.

Akcjonariusze Celon Pharma zadecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 15 lutego. Intencją zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji.

Oferta publiczna do 175 mln istniejących akcji InPostu (stanowiących 35% kapitału) rozpoczyna się dziś – zapisy na akcje potrwają od 21 do 28 stycznia br., podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy akcji ustalono na 14-16 euro, co daje kapitalizację rynkową spółki w wysokości 7-8 mld euro, podano w aneksie do prospektu. Oczekiwany dzień debiutu akcji na Euronext Amsterdam to 29 stycznia.

Platige Image przyjęło strategię rozwoju na lata 2021-2025, która zakłada ewolucję modelu biznesowego spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych (game development), podała spółka. Jedną z rozważanych form finansowania projektów własnych jest przeniesienie notowań akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wraz z dodatkową emisją akcji. Ewentualna realizacja tego scenariusza planowana jest do końca 2022 roku.

Asbis Enterprises Plc wypracował w grudniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 343 mln USD wobec 265 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 29%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

Kernel przerobił 1,001 mln ton ziarna słonecznikowego w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. w okresie październik-grudzień 2020 r.), co oznacza wzrost o 5% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 425 tys. ton, co oznacza wzrost o 23% r/r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Millennium wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie – bez konsultacji z nadzorem – działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank.

Wstępna oszacowana kwota odpisów z tytułu strat oczekiwanych na portfelu kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF spowoduje zwiększenie kosztów ryzyka IV kwartału 2020 roku o ok. 250 mln zł, podał ING Bank Śląski.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here