Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 18 stycznia 2020r.MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Tomasz Czechowicz podnieśli cenę w wezwaniu na akcje Private Equity Managers (PEM) do 17,65 zł za akcję z 15 zł poprzednio, podał podmiot pośredniczący Noble Securities. Projekt Ryvu Therapeutics pn. “Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych” znalazł się na liście projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 18 939 762,79 zł.

Finax

PKN Orlen pozostanie sponsorem strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej przez kolejne cztery lata, tj. co najmniej do kolejnych letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r., podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Celon Pharma uzyskał patent obejmujący agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II na terenie Stanów Zjednoczonych, podała spółka.

Wniosek Celon Pharma o dofinansowanie projektu: “Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)” został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 42,3 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 mln zł.

Protektor otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania projektu pn. “Obuwie przyszłości – opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej” kwotą wysokości 6,28 mln zł, podała spółka.

Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical, zawarł z Cardinal Health Singapore 225 Pte Ltd kontrakty na dostawy rękawic produkowanych przez MMT o wartości 178 331 349,6 zł, podał Mercator.

Bieżący rok powinien być dobry dla ryzykownych aktywów, jak akcje, obligacje korporacyjne czy surowce. Po dwóch latach stóp zwrotu dużo słabszych od zachodnioeuropejskich odpowiedników, warszawska giełda wydaje się mieć szansę na przełamanie złej passy i dobrą stopę zwrotu w roku 2021, uważają zarządzający Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI).

Akcjonariusze K&K Herbal zdecydują 15 lutego br. o zmianie nazwy na True Games Syndicate, zmianie profilu działalności oraz siedziby, podało Movie Games. To jeden z elementów warunków term sheet zatwierdzonych przez Movie Games i K&K Herbal dot. połączenia K&K Herbal i True Games – spółki z grupy Movie Games.

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) powołała Michała Nitkę, ze skutkiem od 1 maja 2021 roku, do składu zarządu spółki bieżącej, wspólnej kadencji, tj. do 12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję członka zarządu, podała spółka.

Allegro uruchomi serwis Allegro Biznes w lutym br., podała spółka. To rozwiązanie mające usprawniać zakupy firmowe.

Gaz-System otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu przyłączeniowego do należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrowni Dolna Odra, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że porozumienie z partnerem projektów morskich farm wiatrowych powinna podpisać w najbliższych dniach, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Współpraca za pośrednictwem wspólnego podmiotu ma dotyczyć nowych projektów na Bałtyku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie październik – grudzień 2020 (III kwartał roku finansowego 2020/2021) wyniosły 12,18 mln USD i były o 44,9% wyższe r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Włodzimierza Hereźniaka z funkcji prezesa i powierzyła Arturowi Dyczce pełnienie obowiązków prezesa, podała spółka.

MedApp rozszerzył współpracę z firmą Microsoft – dzięki otrzymaniu statusu Mixed Reality DMP został oficjalnym dystrybutorem urządzenia do wizualizacji holograficznej w mieszanej rzeczywistości – HoloLens 2, podała spółka. MedApp posiada już status Silver Partner w programie MRPP, a także oferuje swoim klientom rozwiązanie chmurowe Microsoft Azure.

Genomtec złożył dokument informacyjny na GPW, otwierając tym samym formalną procedurę wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu, podała spółka. Zgodnie z zapowiedziami, Genomtec powinien zadebiutować na NewConnect w I kw. bieżącego roku.

Zmiana modelu sprzedaży spółki Orlen China – spółki z Grupy Orlen – na sprzedaż bezpośrednią pozwoli w najbliższych trzech latach wygenerować znacznie większy zysk operacyjny niż w przypadku kontynuowania wcześniejszego modelu handlowego z wykorzystaniem zewnętrznych partnerów, wynika z szacunków koncernu.

Grupa CDRL – właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik – zanotowała 97,8 mln zł przychodów w obu markach w IV kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 17% r/r, podała spółka. W całym 2020 r. Grupa CDRL wygenerowała 387,47 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 13,7% r/r.

Zarząd Inno-Gene będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok, podała spółka.

Wiesbaden, Harbinger Capital oraz Krzysztof Przybyłowski, Anita Przybyłowska, Adam Michalewicz, Kazimierz Michalewicz i Paweł Orłowski ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 15 742 akcji Larq (0,16% w kapitale zakładowym) w związku z planowanym nabyciem akcji przez wzywających w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Serinus rozpoczął realizację odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii, podała spółka.

Huuuge Inc. – globalny producent i wydawca gier typu free-to-play – ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Huuuge planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie, podała spółka. Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD.

Gaz-System otrzymał od mBanku wypłatę gwarancji należytego wykonania umowy “Budowa Tłoczni Kędzierzyn” w wysokości 20,75 mln zł oraz gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 20,75 mln zł, podało Rafako, które jest wykonawcą umowy.

Data premiery gry “Rustler” na platformie Steam została ustalona na 18 lutego w formule early access, podał Games Operators.

Nextbike Polska w restrukturyzacji zawarł z Miastem Stołecznym Warszawa umowę na świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych Warszawski Rower Publiczny, podała spółka. Wynagrodzenie spółki wynosi 14,28 mln zł brutto.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (spółka zależna Mostostalu Zabrze) dokonała uzgodnień z przedstawicielami potencjalnego kontrahenta zagranicznego w sprawie złożonej oferty dotyczącej udziału spółki w charakterze podwykonawcy w realizacji kontraktu na rozbudowę obiektu w Polsce, podał Mostostal. Wartość prac, która miałaby zostać zrealizowana w okresie około 3 lat wynosi ponad 60% wartości przychodów grupy za 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła ING Bankowi Śląskiemu (ING BSK) wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 r. i niepodejmowanie przez bank w I poł. 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank.

Mercator Medical odnotował skonsolidowany zysk netto w wysokości ok. 369,7 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 0,7 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r. oraz 355,8 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w IV kw. ub.r. 654,1 mln zł wobec 137,9 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz 592 mln zł w III kw. 2020 r., zaś skonsolidowany wynik EBITDA – odpowiednio: ok. 413,6 mln zł, wobec 7,6 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz 390,9 mln zł w III kw. 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here