Naga MarketsPrzegląd informacji ze spółek, 13 stycznia 2021r.Budimex szacuje skonsolidowany wynik finansowy netto za IV kwartał 2020 r. na 207 mln zł, co stanowi wzrost o 117 mln zł r/r (tj. o 130%), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Sąd rejonowy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako, podała spółka. Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne.

Bloki energetyczne nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW w Elektrowni Dolna Odra – należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zostały wycofane z eksploatacji, podała PGE.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 8,4 mln zł w grudniu 2020 r., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w grudniu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,2 mln zł.

Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych (PPK) prowadzonych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zgromadzili na swoich rachunkach ponad 1 mld zł, podała spółka. Suma środków zgromadzonych w ramach tego programu emerytalnego w PKO TFI podwoiła się w ciągu 6 miesięcy.

Synektik podpisał umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącą sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, podała spółka.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę nr 9 w zakresie dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Uśredniony wzrost stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w taryfie dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy, z wyjątkiem gazu koksowniczego, wynosi około 3,6%.

Dadelo miało 12,52 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r. wobec 7,81 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 60%, podała spółka.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,77 mln ton w IV kw. 2020 r. wobec 3,9 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,95 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2020 roku wyniosły 23,74 mln zł i były niższe o 4,3% w skali roku, podała spółka.

InPost planuje przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji oraz debiut na giełdzie Euronext Amsterdam, podała spółka. Jednocześnie zawarto umowy z trzema funduszami, dotyczące objęcia akcji InPostu o łącznej wartości 1,03 mld euro.

Energa OZE, należąca do grupy PKN Orlen, rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW, znajdującej się w pobliżu działającej już Farmy Wiatrowej Przykona, podał koncern.

Operacyjnie w Polsce działało 61 stacji Avia na koniec 2020 roku, a liczba podpisanych umów wyniosła 68, poinformował prezes Unimotu, zarządzającego siecią Avia, Adam Sikorski.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało czwartą dostawę gazu skroplonego (LNG) w stacji przeładunkowej Klaipedos Nafta w Kłajpedzie na Litwie, podała spółka.

Prognoza 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w 2020 roku zostanie już na 100% zrealizowana, poinformował prezes Adam Sikorski. Potwierdził także wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie Simple przez TSS Europe B.V., podała spółka.

Vivid Games planuje przetestować 10 nowych gier mobilnych w 2021 r. i szacuje, że 4-6 z nich może trafić później do globalnej dystrybucji, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Rada nadzorcza Synektika powołała dwóch członków zarządu na nową kadencję: Cezarego Kozaneckiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Dariusza Koreckiego na wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Akcjonariusze Ten Square Games – Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal zakończyli proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) skierowany do wybranych inwestorów, w wyniku którego cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej spółki została ustalona na 500 zł, a łączna liczba akcji sprzedawanych na 710 436, co stanowi 9,78% akcji w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów, podał TSG.

Gra “Ghostrunner” na 31 grudnia 2020 r. sprzedała się w 500 tys. kopii, podało All In! Games w oparciu o dane cząstkowe oraz liczbę aktywnych graczy.

Geotrans przyjął aktualizację założeń strategii oraz wydłużył okres jej realizacji do końca 2026 r., podała spółka. Zrezygnowano z wyznaczania celów w postaci danych liczbowych.

Infoscan zawiesił dalsze emisje obligacji zamiennych na akcje realizowane w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), podała spółka. Do tej pory spółka wyemitowała 6 transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze spółką Movie Games Mobile.

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 257 lokali w IV kw. 2020 r. w porównaniu do 256 lokali w analogicznym okresie 2019. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną ujęte w rachunku zysków i strat za ostatni kwartał ub.r., wyniosła 167 w porównaniu do 124 rok wcześniej, podała spółka.

Vivid Games szacuje, że odnotuje 2,12 mln zł zysku netto za 2020 r., co stanowi 69% realizacji prognozy, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here