Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

KRUK emituje prywatne obligacje i podaje informacje o stanie posiadanych wierzytelności

9 października Zarząd KRUK podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AE3. Spółka wyemituje nie więcej niż 35 000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Termin wykupu przypadnie na 60 miesięcy od daty przydziału. Oprocentowanie będzie wypłacane co 3 miesiące. Zaoferowane będą w trybie oferty prywatnej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Ponadto KRUK podaje informację o wartości nakładów na wierzytelności oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

Dane za III kwartał 2018:

  • Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK: 3 742 mln zł (2018) vs 2 638 mln zł (2017), zmiana +42%;
  • Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK: 647 mln zł (2018) vs 261 mln zł (2017), zmiana +148%;
  • Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK: 381 mln zł (2018) vs 347 mln zł (2017), zmiana +10%.

Dane za I-III kwartał 2018:

  • Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK: 6 241 mln zł (2018) vs 9 994 mln zł (2017), zmiana -38%;
  • Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK: 1 054 mln zł (2018) vs 767 mln zł (2017), zmiana +37%;
  • Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK: 1 144 mln zł (2018) vs 994mln zł (2017), zmiana +15%.
KRUK KRU wykres 10.10.2018
KRUK D1, źródło: xStation

Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za wrzesień 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów we wrześniu 2018 roku przez Monnari wyniosły ok. 14,7 mln zł i były niższe od przychodów w analogicznym okresie rok temu o 14,04% (17,1 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów w trzecim kwartale wyniosły ok. 49,9 mln zł, a w okresie od początku roku ok. 157,1 mln zł. Przychody te były niższe o odpowiednio 6,55 % i 6,10% od osiągniętych w analogicznych okresach ubiegłego roku (53,4 mln zł za 3. kwartał 2017 roku i 167,3 mln zł w okresie 9 miesięcy 2017 roku).

Monnari MON wykres 10.10.2018
Monnari D1, źródło: xStation

mBank emituje obligacje niezabezpieczone o łącznej wartości 750 mln zł

9 października mBank wyemitował w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do inwestorów profesjonalnych obligacje niezabezpieczone, podporządkowane, w dwóch seriach.

Pierwsza to seria obligacji dziesięcioletnich o łącznej wartości nominalnej w wysokości 550 mln PLN, oprocentowaniu w wysokości WIBOR 6M + 1,8% o terminie zapadalności 10 października 2028 rok, z możliwością wcześniejszego wykupu 10 października 2023 roku (o ile KNF wyrazi zgodę).

Druga seria to obligacje dwunastoletnie o łącznej wartości nominalnej w wysokości 200 mln PLN. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus 1,95%. Termin zapadalności wypada 10 października 2030, a wcześniejszy wykup będzie możliwy 10 października 2025 roku. Wartość nominalna jednaj obligacji w obu seriach wynosi pół miliona złotych.

mBank MBK wykres 10.10.2018
mBank D1, źródło: xStationConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here