Naga MarketsSiedziba Banku Anglii
Siedziba Banku Anglii

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, Bank Szwajcarii, Bank Norwegii i Bank Anglii – te bank centralne podejmą decyzje w sprawie stóp procentowych w przyszłym tygodniu oraz wypowiedzą się na temat uzasadnienia swojej decyzji wraz z przybliżeniem sytuacji gospodarczej i dalszego podejścia do stóp procentowych. W efekcie kurs dolara, franka, funta i korony norweskiej narażone są na silniejszą zmienność.


Rezerwa Federalna i kurs dolara

Pierwszym z banków podających swoją decyzję będzie amerykański FED. Jak już wiemy z poprzednich wypowiedzi Rezerwa Federalna zadeklarowała, że w najbliższym czasie nie zobaczymy kontynuacji cyklu podwyżek stóp, a przejdziemy w tryb pauzy w zacieśnianiu monetarnym. Pauza z kolei może oznaczać, że po niej zobaczymy albo dalszy cykl podwyżek albo cięcie stóp procentowych. I tutaj zaczyna się ciekawa dywergencja między FEDem a rynkiem.

Grudniowe projekcje FED wskazały na dalsze podwyżki stóp procentowych i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zobaczymy obniżkę tychże projekcji. Jednak wydaje się, że mimo tego wciąż mediana będzie wskazywać na możliwość chociaż jednej podwyżki  tym roku.

Grudniowe projekcje FED i oczekiwania rynku (czerwone kropki). Źródło: CME Group.
Grudniowe projekcje FED i oczekiwania rynku (czerwone kropki). Źródło: CME Group.

Tymczasem rynek stopy procentowej wycenia szanse na cięcie stóp procentowych z ponad 25 proc. prawdopodobieństwem w styczniu przyszłego roku. Rozbieżność jest zatem bardzo znacząca i wydaje się, że kluczowym po na tym posiedzeniu FED będzie próba interpretacji, czy FED zakończył cykl podwyżek, czy obserwujemy jedynie pauzę, po której podwyżki dalej ruszą.

W przypadku pierwszego scenariusza dolar amerykański mógłby być pod dużą presją, a z kolei drugi scenariusz mógłby być dla dolara bardziej korzystny, ponieważ rynek stopy procentowej mógłby zrewidować swoje gołębie nastawienie.

Kurs franka i Bank Szwajcarii

Przy odłożeniu w czasie podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny SNB również może nie spieszyć się z podwyżkami stop procentowych zwłaszcza, że prognozy dla gospodarki Szwajcarii, podobni jak i dla strefy euro, również powędrowały do dołu.

Kurs korony i Bank Norwegii

Norges Bank może być jedynym bankiem centralny z grona krajów rozwiniętych, który będzie podnosić stopy procentowe w tym roku. Pierwszą podwyżkę zobaczyliśmy już we wrześniu 2018 z 0,5 proc. do 0,75 proc. Aktualnie oczekuje się, że w marcu Bank Norwegii ponownie podniesie oprocentowanie do 1 proc. Co więcej może okazać się, że to nie koniec zacieśniania pieniężnego.

Z ostatnich danych wynika, że inflacja konsumencka wyniosła 3 proc., a inflacja bazowa 2,6 proc., co jest najwyższym odczytem od listopada 2016 roku. Jeśli zatem kolejne odczyty inflacyjne będą relatywnie wysokie, nie mówiąc o tych powyżej oczekiwań banku centralnego, to jest szansa na kontynuację cyklu i umocnienie korony norweskiej w dłuższym terminie.

Kurs funta i Bank Anglii

Rozwój sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu z pewnością nie ułatwia życia Bankowi Anglii. Przedłużający się okres niepewności wpływa negatywnie zarówno na postawę przedsiębiorców jak i gospodarstw domowych w relacji do gospodarki, której wzrost jest przez to hamowany. Niemniej jednak Bank Anglii ostatnio wspomniał, że rynek niedoszacowuje możliwości podwyżek stóp na Wyspach.

Prawdopodobieństwo zmiany stóp procentowych w UK. Źródło: Bloomberg.

Rynek stopy procentowej, jak wynika z powyższych danych, szacuje szanse na kolejną podwyżkę w Wielkiej Brytanii na 36,7 proc. do końca roku. Styczeń 2020 to 45,4 proc. Natomiast prawdopodobieństwo zmiany stóp już na przyszłotygodniowym posiedzeniu to 0,6 proc., co jest zrozumiałe.

Jak wynika z powyższych danych rynek wyklucza pełną podwyżkę w tym roku. Niemniej jednak przy korzystnym rozwoju sytuacji w sprawie Brexitu, co zmniejsza niepewność przedsiębiorców i konsumentów, szanse na podwyżki mogą wzrosnąć, a to z kolei mogłoby być korzystne dla funta.

Kiedy poznamy poszczególne decyzje?

  • Środa: FED – godzina 19:00, 19:30 – konferencja prasowa
  • Czwartek: SNB – godzina 9:30, 10:00 – konferencja prasowa
  • Bank Norwegii – godzina 10:00
  • Bank Anglii – godzina 13:00


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here